Thông báo
Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quy chế quản lý, vận hành Cổng dịch vụ công tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (29/11/2022)
-   +   A-   A+   In  
 

Xem nội dung chi tiết tại đây

Nguồn: UBND tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 215

Về trang trước Về đầu trang