Tin KHCN trong nước
Hội thảo “Đánh giá thực trạng cơ chế tài chính, cơ chế hoạt động KH&CN và công tác quản lý KH&CN qua kết quả kiểm toán từ năm 2010-2014” (06/04/2015)
-   +   A-   A+   In  

Sáng ngày 03/4/2015, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Kiểm toán Nhà nước tổ chức Hội thảo khoa học “Đánh giá thực trạng cơ chế tài chính, cơ chế hoạt động khoa học và công nghệ và công tác quản lý khoa học và công nghệ qua kết quả kiểm toán từ năm 2010-2014”.

 

Chủ trì Hội thảo có đồng chí Nguyễn Quân Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và đồng chí Nguyễn Hữu Vạn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước. Hội thảo có sự tham gia của hơn 250 đại biểu đến từ cơ quan Kiểm toán Nhà nước, các Sở Khoa học và Công nghệ, các Bộ ngành và các cơ quan báo chí.

 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Bộ trưởng Nguyễn Quân nhấn mạnh sự cần thiết phối hợp chặt chẽ giữa Kiểm toán nhà nước và Bộ Khoa học và Công nghệ để điều chỉnh các cơ chế chính sách nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động khoa học và công nghệ, đảm bảo công khai, minh bạch, chống lãng phí.

 

 

Tại Hội thảo, đại diện các cơ quan gồm Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành III, Vụ Tổng hợp - Kiểm toán Nhà nước; Vụ Kế hoạch - Tổng hợp - Bộ KH&CN; Vụ Phát triển Khoa học và Công nghệ Địa phương - Bộ KH&CN; Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên - Bộ KH&CN; Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước; Vụ Tài chính - Bộ KH&CN đã có báo cáo tham luận nêu bật các vấn đề sau: (i) Mục tiêu, nội dung, phương pháp kiểm toán chuyên đề công tác quản lý và sử dụng nguồn kinh phí Ngân sách nhà nước đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ năm 2014; (ii) Tình hình, kết quả kiểm toán lĩnh vực khoa học và công nghệ thời gian qua, mục tiêu, định hướng tổ chức kiểm toán lĩnh vực khoa học và công nghệ những năm tới; (iii) Tình hình xây dựng và thực hiện kế hoạch ngành khoa học và công nghệ; (iv) Tình hình phân bổ và sử dụng kinh phí đầu tư phát triển cho khoa học và công nghệ của các địa phương; (v)Thực trạng quản lý khoa học xã hội và nhân văn ở Việt Nam từ năm 2000 đến nay; (vi) Mô hình tổ chức và cơ chế quản lý tài chính các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015; (vii) Cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ và các văn bản hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

 

Nhiều đề xuất, kiến nghị của các đại biểu đã được các đơn vị chức năng trao đổi, giải đáp tại Hội thảo

 

Bế mạc Hội thảo, Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Nguyễn Hữu Vạn khẳng định với sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của Bộ Khoa học và Công nghệ, các Bộ ngành Trung ương, các địa phương, các đơn vị được kiểm toán, từ diễn đàn Hội thảo này, cuộc kiểm toán chuyên đề Khoa học và Công nghệ năm 2015 sẽ thành công và tạo tiền đề để những năm tới, Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán lĩnh vực Khoa học và công nghệ với các nội dung thiết thực và nhằm góp phần thúc đẩy đổi mới phát triển khoa học và công nghệ theo đúng quan điểm, mục tiêu mà Nghị quyết Trung ương VI, khóa X đã chỉ rõ./.

Nguồn: most.gov.vn

Số lượt đọc: 6175

Về trang trước Về đầu trang