Chuyển đổi số
Phổ biến câu chuyện chuyển đổi số (20/11/2022)
-   +   A-   A+   In  
UBND tỉnh vừa ban hành Công văn 14361/UBND-VP chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; VCCI Chi nhánh Vũng Tàu và Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chia sẻ, phổ biến câu chuyện chuyển đổi số trên chuyên mục “Câu chuyện chuyển đổi số”.

UBND tỉnh giao Sở TT-TT chủ trì, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo đề nghị của Bộ TT-TT tại Công văn số 5392/BTTTT-HTQT về việc chia sẻ, phổ biến câu chuyện chuyển đổi số trên chuyên mục T63 (chuyên mục “Câu chuyện chuyển đổi số”). Các sở, ngành, địa phương và VCCI Chi nhánh Vũng Tàu, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trực tiếp tham gia chia sẻ, phổ biến các câu chuyện chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị trên chuyên mục T63; chỉ đạo và thông báo cho các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong ngành biết và tham gia chia sẻ, phổ biến các câu chuyện chuyển đổi số trên chuyên mục T63.

Được biết, Bộ TT-TT đã khởi động “Chuyên mục T63” và xây dựng trang thông tin điện tử của Chuyên mục tại địa chỉ https://t63.mic.gov.vn. Mục tiêu của “Chuyên mục T63” nhằm tạo ra một “nền tảng” để các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong cả nước chia sẻ, phổ biến các câu chuyện thành công về chuyển đổi số.

Nguồn: baobariavungtau.com.vn

Số lượt đọc: 452

Về trang trước Về đầu trang