Tin KHCN trong nước
Bộ trưởng Nguyễn Quân: Kịp thời điều chỉnh cơ chế để ngân sách minh bạch (06/04/2015)
-   +   A-   A+   In  

Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ cho rằng để nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách dành cho khoa học thì cần điều chỉnh các cơ chế và chính sách kịp thời.

Ông Nguyễn Quân nhấn mạnh Bộ Khoa học công nghệ (Bộ KHCN) và Kiểm toán Nhà nước cần phối hợp chặt chẽ để điều chỉnh các cơ chế chính sách, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước dành cho ngành khoa học công nghệ, đảm bảo minh bạch và chống lãnh phí. Bộ trưởng Quân nói trong Hội thảo “Đánh giá thực trạng cơ chế tài chính, cơ chế hoạt động khoa học và công nghệ và công tác quản lý khoa học và công nghệ qua kết quả kiểm toán từ năm 2010-2014” hôm qua.

 

Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Vạn cho rằng việc kiểm toán lĩnh vực khoa học và công nghệ (KHCN) được thực hiện với các nội dung thiết thực và nhằm góp phần thúc đẩy đổi mới phát triển ngành theo đúng mục tiêu của cả nước.

 

Theo Tạp chí KHCN, đại diện Kiểm toán cho biết các cuộc kiểm toán trong lĩnh vực KHCN đã chỉ ra một số tồn tại của ngành như một số địa phương còn bố trí vốn đầu tư cho lĩnh vực KHCN thấp hơn quy định, dự toán chi cho sự nghiệp KHCN thấp hơn trung ương giao. Bộ KHCN và Bộ Tài chính chưa kịp thời ban hành các văn bản, nhất là các văn bản hướng dẫn về đổi mới cơ chế tài chính để thực hiện các nhiệm vụ KHCN của giai đoạn 2011-2015, thời gian xét chọn, phê duyệt danh mục nghiên cứu và ký hợp đồng còn kéo dài.

Nguồn: vnexpress.net

Số lượt đọc: 7035

Về trang trước Về đầu trang