Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch
Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 (14/10/2022)
-   +   A-   A+   In  
 

Ngày 18/01/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 144/QĐ-UBND về Ban hành Chương trình hành động của Ủyy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Chi tiết Quyết định số 144/QĐ-UBND.

Nguồn: baria-vungtau.gov.vn