Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch
Phê duyệt kế hoạch thoát nghèo giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (14/10/2022)
-   +   A-   A+   In  
 

Ngày 18/03/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 818/QĐ-UBND về Phê duyệt kế hoạch thoát nghèo giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Chi tiết Quyết định số 818/QĐ-UBND.

Nguồn: baria-vungtau.gov.vn