Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch
Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng đến năm 2025 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (14/10/2022)
-   +   A-   A+   In  
 

Ngày 04/7/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1881/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng đến năm 2025 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chi tiết Quyết định số 1881/QĐ-UBND.

Nguồn: baria-vungtau.gov.vn