Thông báo
Kết luận thanh tra Chuyên ngành về lĩnh vực an toàn bức xạ đối với các cơ sở bức xạ trong y tế năm 2022 (18/11/2022)
-   +   A-   A+   In  
 

Xem nội dung chi tiết kết luận tại đây

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 1440

Về trang trước Về đầu trang