Thông báo
Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới (02/11/2022)
-   +   A-   A+   In  
 

  • Về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới
  • 14-CT/TW
  • Chỉ thị
  • Nội chính - Pháp luật
  • 01/07/2022
  • 01/07/2022
  • Bộ Chính trị
  • Võ Văn Thưởng
  • Tải về

Nguồn: tulieuvankien.dangcongsan.vn

Số lượt đọc: 1345

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC