Thông báo
Phát động tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài” (03/11/2022)
-   +   A-   A+   In  
 

Thực hiện Kế hoạch số 2338/KH-BTP ngày 07/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài” (sau đây gọi là Cuộc thi); Công văn số 3991/BTC ngày 14/10/2022 của Ban Tổ chức Cuộc thi về việc phát động tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài”, Sở Tư pháp trân trọng đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm thực hiện các nội dung sau:

1. Vận động, khuyến khích, tạo điều kiện cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi;

 2. Đẩy mạnh tuyên truyền về Cuộc thi trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương; đăng tải Thể lệ Cuộc thi, liên kết website của Cuộc thi với Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc hình thức phù hợp khác để thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia.

- Đối tượng tham gia Cuộc thi là: Công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam. Cuộc thi được tổ chức và phát động trên môi trường Internet, không giới hạn về phạm vi địa lý.

- Hình thức thi: Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến tại địa chỉ: https://moj.gov.vn/cuocthitructuyen và được đặt banner trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

- Thời gian thi: Cuộc thi sẽ diễn ra trong vòng 30 ngày (từ 0h00 ngày 25/10/2022 đến 24h00 ngày 25/11/2022).

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Ban Tổ chức Cuộc thi để phối hợp giải quyết (liên hệ trực tiếp đồng chí Hoàng Mạnh An, chuyên viên Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp, số điện thoại: 024.62739468/0902879997; email: anhm@moj.gov.vn).

(Đính kèm theo Công văn này là Thể lệ số 3992/TL-BTC ngày 14 tháng 10 năm 2022 của Ban Tổ chức Cuộc thi)./.

Xem nội dung chi tiết công văn tại đây

Nguồn: Sở Tư pháp

Số lượt đọc: 839

Về trang trước Về đầu trang