Thông báo
Gia hạn thời gian tham gia Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (28/10/2022)
-   +   A-   A+   In  
  

Thực hiện Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức trong hoạt động quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022;

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Thông qua tổ chức Cuộc thi là nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các quy định pháp luật liên quan về bảo vệ môi trường; đồng thời, góp phần triển khai thực hiện hiệu quả và đưa các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đi vào cuộc sống góp phần nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật, điều chỉnh hành vi trong chấp hành và tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

Để Cuộc thi tạo được sự tham gia hưởng ứng tích cực của đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh gia hạn thời gian tham gia cuộc thi từ ngày phát động cuộc thi đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2022.

Mọi thông tin cần giải đáp về Cuộc thi liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông qua Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ: Số 01 Phạm Văn Đồng, Phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, điện thoại: 0254.3739779 - 0254.3712345, Email: itcvungtau@gmail.com.

Xem nội dung chi tiết công văn

Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường

Số lượt đọc: 249

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2023 (thay thế Kế hoạch số 41/KH-STNMT ngày 25 tháng 5 năm 2023) (05/06/2023)
  • Thông báo kết luận của PCT thường trực quốc hội Trần Thanh Mẫn tại cuộc làm việc với VPQH và các cơ quan hữu quan về công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 5, QH khóa XV (05/06/2023)
  • Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu của Sở Khoa học và Công nghệ (02/06/2023)
  • Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 (31/05/2023)
  • Góp ý đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá (29/05/2023)
  • Mời tham gia Chương trình bình chọn Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2023 (25/05/2023)
  • Góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án về giải pháp khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao năng suất lao động đến năm 2030 và Tờ trình (25/05/2023)
  • Quyết định về việc xoá tên Trung tâm Khoa học kỹ thuật và môi trường trong Sổ đăng ký hoạt động KHCN (16/05/2023)
  • Lấy ý kiến lần 2 về dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 (15/05/2023)
  • Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2023 (24/04/2023)