Thông báo
Phát động tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (20/10/2022)
-   +   A-   A+   In  
  

Theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương tại văn bản số 70-HD/BTGTW ngày 03 tháng 10 năm 2022 về tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước;

Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại công văn số 4047-CV/TU ngày 06 tháng 10 năm 2022 về tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước;

Theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại văn bản số 84-HD/BTGTU ngày 12 tháng 10 năm 2022 về tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước;

Triển khai thực hiện Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức trong hoạt động quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022.

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”. Thông tin, thể lệ, giải thưởng cuộc thi được đăng tải trên website chính thức cuộc thi1 và trên Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường2.

Thông qua tổ chức Cuộc thi là nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các quy định pháp luật liên quan về bảo vệ môi trường, góp phần triển khai thực hiện hiệu quả và đưa các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đi vào cuộc sống góp phần nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật, từ đó chấp hành và tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

Để Cuộc thi tạo được sự tham gia hưởng ứng tích cực của đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Sở Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị các đơn vị quan tâm phối hợp phát động cuộc thi, cụ thể như sau:

1. Vận động, khuyến khích, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ,...và người dân trên địa bàn, thuộc phạm vi quản lý tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi.

2. Phối hợp triển khai công tác truyền thông về Cuộc thi trên Cổng/Trang thông tin điện tử hoặc hình thức phù hợp khác; có thể đặt đường dẫn (Link) của Cuộc thi trên Trang/Cổng thông tin điện tử do đơn vị quản lý trong thời gian diễn ra cuộc thi.

Mọi thông tin cần giải đáp về Cuộc thi liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông qua Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ: Số 01 Phạm Văn Đồng, Phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, điện thoại: 0254.3739779 - 0254.3712345, Email: itcvungtau@gmail.com.

Xem nội dung chi tiết công văn   tại đây

Đính kèm kế hoạch   tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”

 

 

Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường

Số lượt đọc: 143

Về trang trước Về đầu trang