Thông báo
Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh BR-VT (20/10/2022)
-   +   A-   A+   In  
 

Xem nội dung chi tiết kế hoạch tại đây

Nguồn: UBND tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 1463

Về trang trước Về đầu trang