Thông tin chỉ đạo điều hành
Tăng cường công tác quản lý, xử lý tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước (19/10/2022)
-   +   A-   A+   In  

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính tại   Công văn số 8393/BTC-QLCS  về việc tăng cường công tác quản lý, xử lý tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước; để tăng cường công tác quản lý, xử lý tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai một số nhiệm vụ như sau:

1. Giao các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Tiếp tục tổ chức phổ biến, tuyên truyền, tập huấn các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước (Nghị định số 70/2018/NĐ-CP, Thông tư số 63/2018/TT-BTC, Thông tư số 10/2019/TT-BTC, Quyết định số 06/2022/QD- UBND) cho các đối tượng chịu sự tác động của chính sách, đặc biệt là các tổ chức, cá nhân được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước; cơ quan được giao quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ; tổ chức, cá nhân thụ hưởng kết quả của việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với tài sản là kết quả của nhiệm vụ ngân sách cấp, đại diện phần quyền chủ sở hữu đối với phần tài sản thuộc về nhà nước của nhiệm vụ ngân sách hỗ trợ.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra cơ quan, đơn vị trực thuộc được giao quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ, các tổ chức, cá nhân được giao tài sản là kểt quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tổ chức, cá nhân thụ hưởng kết quả của việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn trong việc quản lý, sử dụng đối với tài sản được hình thành thông qua thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có), không đế thất thoát, lãng phí tiền và tài sản của Nhà nước.

2. Giao các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước:

a) Thực hiện việc trang bị tài sản để triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả; quản lý, sử dụng tài sản để thực hiện nhiệm vụ đúng mục đích; thực hiện lập, mở sổ theo dõi riêng tài sản, quản lý, lun trữ hồ sơ về tài sản theo quy định; đăng nhập đầy đủ thông tin về tài sản vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công; thực hiện việc bảo dưỡng, sửa chữa tài sản theo quy định của pháp luật; thực hiện kiểm kê và thực hiện chế độ báo cáo tài sản theo quy định và theo yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền.

b) Khi nhiệm vụ kết thúc, thực hiện bảo quản tài sản và hồ sơ tài sản; kiểm kê, lập phương án xử lý tài sản đúng thời hạn và hình thức xử lý theo quy định để báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền tổng hợp, thẩm định, quyết định xử lý; tổ chức xử lý sau khi phương án xử lý tài sản được cấp có thẩm quyền phê duyệt bảo đảm kịp thời, đúng pháp luật, công khai, minh bạch và hiệu quả.

c) Thực hiện nghiêm quy định về giao tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng; các tổ chức, cá nhân chủ trì được giao tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ có trách nhiệm tiếp tục nghiên cứu, phát triển công nghệ, ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật, thực hiện chế độ báo cáo cơ quan quản lý nhiệm vụ kết quả sử dụng, thương mại hóa. Thực hiện thu hồi đối với các tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước đã giao cho tổ chức, cá nhân chủ trì mà trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày được giao tài sản mà không sử dụng để ứng dụng, thương mại hóa hoặc không gửi báo cáo kết quả thực hiện ứng dụng, thương mại hóa hàng năm theo quy định. Việc chấp hành chế độ báo cáo và hiệu quả ứng dụng, thương mại hóa kết quả phải được xem xét, đánh giá kỹ khi xét giao nhiệm vụ khoa học và công nghệ khác cho tổ chức, cá nhân chủ trì.

3. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp Sở Tài chính: hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra các sở, ban, ngành trong việc quản lý, xử lý tài sản hình thành thông qua nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.

4. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị có văn bản gửi về Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

(Nguồn: Công văn số 13019/UBND-VP)

Nguồn: baria-vungtau.gov.vn

Số lượt đọc: 957

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Triển khai chính sách hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (15/03/2024)
  • Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1217/QĐ-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Phòng thủ dân sự (11/12/2023)
  • Thông báo thời gian xử phạt hành chính thông qua ghi nhận của hệ thống giao thông, thông minh giám sát tự động bằng camera trên tuyến Quốc lộ 55,56 (09/11/2023)
  • Kế hoạch Truyền thông nâng cao Chỉ số Quản trị môi trường trong Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) (01/11/2023)
  • Lãnh đạo, chỉ đạo về Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 (26/10/2023)
  • Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 trên địa bàn tỉnh (23/10/2023)
  • Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (17/10/2023)
  • Triển khai hoạt động tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10/12/1948 - 10/12/2023) (06/10/2023)
  • Kế hoạch Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (03/10/2023)
  • Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024 (03/10/2023)