Phổ biến pháp luật
Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) (14/10/2022)
-   +   A-   A+   In  
  

Ngày 14/9/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1077/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 phê duyệt Đề án "Phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến năm 2025". Mục tiêu chung của Đề án là triển khai đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả các quy định pháp luật thủy sản; tập trung triển khai các quy định về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (Khai thác IUU); ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác IUU, gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC); quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi hải sản, các hệ sinh thái biển, phát triển nghề cá Việt Nam theo hướng bền vững, có trách nhiệm và hội nhập quốc tế, nhằm nâng cao đời sống sinh kế của người dân vùng ven biển, góp phần đảm bảo an ninh, quốc phòng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp (Khai thác IUU) đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai nghiêm túc, quyết liệt và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng tàu cá và ngư dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vi phạm khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Để tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả các quy định pháp luật thủy sản; tập trung triển khai các quy định về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (Khai thác IUU); ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác IUU, gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC); quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi hải sản, các hệ sinh thái biển, phát triển nghề cá Việt Nam theo hướng bền vững, có trách nhiệm và hội nhập quốc tế, nhằm nâng cao đời sống sinh kế của người dân vùng ven biển, góp phần đảm bảo an ninh, quốc phòng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Đồng thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong ngư dân, chủ tàu cá trên địa bàn tỉnh về ý thức tôn trọng, chấp hành quy định pháp luật của Việt Nam và các nước trong khu vực về khai thác hải sản trên biển; Tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định pháp luật của các quốc gia có biển trong khu vực trong lĩnh vực khai thác thủy sản và tình hình an ninh, trật tự trên biển. Theo đó, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (sau đây gọi tắt là Hội đồng) đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến ngư dân bằng nhiều hình thức phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, địa phương, từng đối tượng. Qua đó, vận động nhân dân, đặc biệt là chủ tàu cá, ngư dân tích cực hưởng ứng chống khai thác IUU, nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tàu cá, ngư dân khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

2. Tập trung tuyên truyền về Luật Biển Việt Nam; Luật Thủy sản năm 2017; Công điện số 732/CĐ-TTg ngày 28/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tàu cá, ngư dân Việt Nam khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài; Chỉ thị số 45/CT-TTg, ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Uỷ ban Châu Âu về chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh; Nghị định số 42/2019/NĐ-CP, ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; Quyết định số 1077/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến năm 2025”.

3. Chủ động, thường xuyên cập nhật thông tin tuyên truyền, phổ biến các nội dung về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU qua Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh; Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành tỉnh và huyện, thị xã, thành phố; Tuyên truyền trên mạng xã hội như Facebook, Zalo, Youtube… của các ngành, địa phương. Tuyên truyền trên các ấn phẩm như: Sổ tay, tờ rơi, tờ gấp… Tổ chức lớp tập huấn kiến thức pháp luật cho chủ phương tiện, ngư dân tại các huyện có nhiều phương tiện đánh bắt thủy sản. Tuyên truyền thông qua các hội thi, hội nghị, sinh hoạt Tổ dân phố, khu phố, thôn, ấp…, những buổi sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, hoạt động của các Hội nghề đánh, bắt cá…

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động, phối hợp với các đơn vị có liên quan và các địa phương có biển tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường tuyên truyền, ngăn chặn khai thác, đánh bắt hải sản trái pháp; tăng cường các giải pháp quản lý, ngăn chặn, chấm dứt tàu cá và ngư dân trong tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái pháp luật; các giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Châu Âu về chống khai thác IUU. Thông tin tuyên truyền các vùng biển được phép đánh bắt, vùng biển chồng lấn giữa các quốc gia; thông tin xử lý các vụ tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm về khai thác IUU theo Nghị định số 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Trên đây là văn bản hướng dẫn về việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp (khai thác IUU) trên địa bàn tỉnh. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương nghiêm túc, triển khai thực hiện, báo cáo kết quả lồng ghép trong báo cáo công tác tư pháp năm 2022 và báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 về Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, mọi thông tin đề nghị phản ánh về Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng (qua Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, điện thoại 0254.3850209)./.

Xem nội dung chi tiết công văn tại đây

Nguồn: Hội đồng phối hợp PBGDPL

Số lượt đọc: 210

Về trang trước Về đầu trang