Phổ biến pháp luật
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2022 (14/10/2022)
-   +   A-   A+   In  
Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 14/7/2022 về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022

Ngày 10/10/2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành văn bản số 1187/SKHCN-TTr về việc   tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2022,

Theo đó,   Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các   phòng, đơn vị trực thuộc:

1. Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc thông qua các cuộc họp Đảng bộ, Chi bộ, giao ban cơ quan nhằm tập trung tuyên truyền phổ biến vào một số nội dung sau:

- Tập trung quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các luật được Quốc hội thông qua trong năm 2021, 2022; tập trung phổ biến, tuyên truyền các lĩnh vực pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; lao động;

- Đẩy mạnh, tuyên truyền, phổ biến nội dung các chính sách, pháp luật như: Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Đất đai 2013.

- Thông tin về cải cách hành chính, nhất là các thủ tục hành chính mới được sửa đổi, bổ sung.

- Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan, chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật.

- Tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Giao Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học và Công nghệ, tăng cường phổ biến, tuyên truyền các thông tin liên quan Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 trên trang thông tin điện tử Sở KH&CN và các Ấn phẩm Thông tin KH&CN.

3. Giao cho Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc treo băng rôn tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022 với khẩu hiệu tuyên truyền như sau:

3.1. Văn Phòng Sở thực hiện treo khẩu hiệu: “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật”.

3.2. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện treo khẩu hiệu: “Đẩy mạnh cải cách hành chính bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp”

3.3. Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN thực hiện treo khẩu hiệu: “Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật là góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội”.

Văn bản cũng nêu rõ, các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022 cần tổ chức thường xuyên, liên tục và tập trung trong tháng cao điểm bắt đầu từ ngày 15/10/2022 đến ngày 15/11/2022.

Xem nội dung chi tiết công văn tại đây

Đính kèm Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 14/7/2022

 

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 280

Về trang trước Về đầu trang