Tin KHCN trong nước
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học để chế biến và nâng cao hiệu quả kinh tế các sản phẩm từ dong đao làng nghề (07/10/2022)
-   +   A-   A+   In  
Việt Nam là nước nông nghiệp cùng với sự phát triển của khoa học và kỹ thuật năng suất cây trồng càng được nâng cao. Tuy nhiên công nghệ chế biến các sản phẩm nông nghiệp đặc biệt hoa màu chưa được nâng cao dẫn đên tình trạng lãng phí nguồn tài nguyên và tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng. Thực trạng công nghệ và thiết bị sản xuất ở các làng nghề chế biến tinh bột dong riềng hiện nay vẫn còn khá thô sơ nên sau quá trình sản xuất, khối lượng nước thải và bã thải lớn chưa được xử lý hoặc sử dụng hợp lý mà xả toàn bộ ra cống thoát nước chung rồi đổ ra lưu vực sông, suối lân cận.

Nguồn chất thải này chứa hàm lượng hữu cơ cao đã và đang gây ô nhiễm nghiêm trọng tới môi trường làng nghề và vùng phụ cận, cũng như gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người dân. Vì thế, PGS.TS. Trần Liên Hà cùng các cộng sự tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học để chế biến và nâng cao hiệu quả kinh tế các sản phẩm từ dong đao làng nghề” trong thời gian từ năm 2017 đến năm 2018.

Đề tài hướng đến thực hiện các mục tiêu sau: xây dựng được giải pháp công nghệ ứng dụng công nghệ sinh học trong chế biến các sản phẩm từ củ dong đao nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh tế và giảm thải ô nhiễm môi trường tại các làng nghề chế biến dong đao.

Đề tài đã thu được nhiều kết quả nổi bật sau:

- Đã phân lập, tuyển chọn và định danh 3 chủng để xử lý nước thải: chủng Bacillus mojavensis N3, Bacillus methylotrophycus CH1 và Bacillus amyloquefaciens CH12; phân lập tuyển chọn và định danh 2 chủng để ủ phân bón chủng Bacillus amyloliquefaciens NDK5 và Bacillus subtilis TD.

- Đã đưa ra quy trình cải tiến công nghệ tiết kiệm nước và tái sử dụng nước đã cho phép tiết kiệm không dưới 23,3% lượng nước sử dụng; thu hồi bã thải trong quá trình chế biến bột dong đao.

- Đã đưa ra các điều kiện để nuôi trồng nấm Đầu khỉ trên bã dong đao: Nấm Đầu khỉ sinh trưởng và phát triển tốt trên 85% bã dõng riềng 15% dinh dưỡng (7,5% cám ngô + 7,5% cám gạo) độ ẩm 65%; CT1, CT2, quả thể có tỉ lệ hàm lượng chất khô cao lần lượt là 14,55 %, 14,3 %,