Tin KHCN trong nước
Xây dựng chính sách hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp KH&CN (30/03/2015)
-   +   A-   A+   In  

Khuyến khích khu vực tư nhân đầu tư cho hoạt động ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN); giảm hỗ trợ phần cứng, tập trung cho dịch vụ chuyên môn; quản lý cơ sở ươm tạo theo mô hình tự chủ, tự chủ, tự chịu trách nhiệm; hỗ trợ chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn chuyên môn chất lượng cao cho các doanh nghiệp ươm tạo;… Đó là một số giải pháp được đề xuất nhằm xây dựng chính sách phát triển doanh nghiệp KH&CN tại Hội thảo “Xây dựng chính sách hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp KH&CN” tổ chức ngày 26/3/2015, tại Hà Nội.

Hội thảo thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà quản lý, nhà khoa học, cá nhân tham gia hoạt động ươm tạo

 

Hội thảo đã thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, các cá nhân đã và đang trực tiếp tham gia quản lý, triển khai các hoạt động ươm doanh nghiệp. Các tham luận tại hội thảo đã đề cập đến nhiều vấn đề như: hiện trạng hoạt động ươm tạo doanh nghiệp KH&CN tại Việt Nam; cơ sở lý thuyết cho việc đánh giá hoạt động và đề xuất chính sách thúc đẩy phát triển các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp công nghệ; đề xuất chính sách khuyến khích khu vực tư nhân đầu tư cho hoạt động ươm tạo doanh nghiệp KH&CN; xây dựng mạng lưới cơ sở ươm tạo theo tiêu chuẩn quốc tế; xây dựng mạng lưới câu lạc bộ khởi nghiệp tại các trường đại học; hỗ trợ hoạt động ươm tạo doanh nghiệp KH&CN của Dự án “Hỗ trợ chính sách đổi mới và phát triển các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp” – BIPP;… Hội thảo cũng bàn luận về các đề xuất xây dựng chính sách hỗ trợ hoạt động ươm tạo doanh nghiệp và xây dựng lộ trình phát triển hoạt động ươm tạo doanh nghiệp KH&CN tại Việt Nam.

 

Qua các ý kiến tại hội thảo cho thấy, hầu hết các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp hiện gặp khó khăn về tài chính, nhân lực (thiếu nhân lực quản lý và chuyên gia tư vấn), thủ tục phức tạp,… Hội thảo cũng đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm phát triển các cơ sở ươm tạo như: có hành lang pháp lý thuận lợi, xây dựng quỹ hạt giống (vốn mồi), xã hội hóa hoạt động ươm tạo, khuyến khích khu vực tư nhân đầu tư cho hoạt động ươm tạo doanh nghiệp KH&CN.

 

Đồng thời, giảm hỗ trợ phần cứng, tập trung cho dịch vụ chuyên môn; quản lý cơ sở ươm tạo theo mô hình tự chủ, tự chủ, tự chịu trách nhiệm; hỗ trợ chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn chuyên môn chất lượng cao cho các doanh nghiệp ươm tạo; có chính sách hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý với nhiệm vụ thường xuyên theo dõi, thu thập và cập nhật dữ liệu hoạt động của các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp; cho phép các doanh nghiệp liên kết với nhau hoặc liên kết với viện, trường để thành lập Quỹ phát triển KH&CN chung, trong đó có hoạt động ươm tạo;…

 

Ông Trần Đắc Hiến – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Ban Quản lý Dự án BIPP phát biểu tại hội thảo

 

Trong khuôn khổ Hội thảo đã diễn ra Lễ ra mắt Dự án “Hỗ trợ xây dựng chính sách đổi mới và phát triển các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp" (BIPP). Đây là dự án được Chính phủ Vương quốc Bỉ cam kết tài trợ 4.000.000€ từ nguồn ODA không hoàn lại trong khuôn khổ Chương trình hợp tác định hướng Việt Nam - Bỉ giai đoạn 2011-2015.

 

Dự án BIPP được triển khai từ năm 2015 đến năm 2019 với mục tiêu hỗ trợ Bộ KH&CN xây dựng một môi trường hài hòa cho các doanh nghiệp KH&CN vừa và nhỏ trên cơ sở hoàn thiện khung pháp lý và tạo cơ chế gắn kết cho việc thành lập, vận hành các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp KH&CN, thúc đẩy phát triển khu vực doanh nghiệp KH&CN vừa và nhỏ tại Việt Nam. Dự án gồm 4 hợp phần: củng cố khung pháp lý hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp KH&CN, vườn ươm doanh nghiệp KH&CN tại Việt Nam; hỗ trợ thí điểm 02 vườn ươm doanh nghiệp KH&CN ở Hà Nội và TP. HCM; vận hành Quỹ Innofund hỗ trợ các hoạt động ươm tạo doanh nghiệp KH&CN; thiết lập, vận hành khung theo dõi và đánh giá các kết quả dự án.

 

Dự án BIPP được kỳ vọng sẽ đóng góp vào chiến lược phát triển kinh tế xã hội, hỗ trợ Việt Nam tiếp tục tăng trưởng kinh tế và trở thành nước công nghiệp hóa vào năm 2020 nhờ lực lượng các doanh nghiệp KH&CN mạnh. Đồng thời góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Vương quốc Bỉ và Việt Nam.

Nguồn: most.gov.vn

Số lượt đọc: 9311

Về trang trước Về đầu trang