Tin KHCN trong tỉnh
Sẽ kiểm tra tiêu chuẩn ISO tại các cơ quan, tổ chức (30/09/2022)
-   +   A-   A+   In  
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2856/QĐ-UBND ngày 29/9, về kế hoạch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022.

Sở KH-CN chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (gọi tắt là Đoàn kiểm tra ISO).

Theo kế hoạch, trong quý IV/2022, Đoàn kiểm tra ISO sẽ tiến hành kiểm tra trực tiếp tại trụ sở cơ quan của 30 đơn vị là UBND các xã, phường, thị trấn. Trong quý III-IV/2022, Đoàn kiểm tra ISO phối hợp với Đoàn kiểm tra CCHC tỉnh tiến hành kiểm tra các cơ quan: Bảo hiểm Xã hội tỉnh; Sở Nội vụ; Sở TT-TT; Sở Tư pháp; Sở Tài chính; Sở KH-CN; Sở Y tế; Thanh tra tỉnh; UBND các huyện Châu Đức, Xuyên Mộc, Côn Đảo và TP. Vũng Tàu.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc danh sách kiểm tra năm 2022 chủ động rà soát hệ thống quản lý chất lượng; chuẩn bị đầy đủ các báo cáo, tài liệu liên quan gửi về Sở KH-CN trước 3 ngày khi Đoàn kiểm tra làm việc; cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu có liên quan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp.

Nguồn: baobariavungtau.com.vn

Số lượt đọc: 2352

Về trang trước Về đầu trang