Tin KHCN trong tỉnh
Khoa học công nghệ thúc đẩy xây dựng nông thôn mới (03/10/2022)
-   +   A-   A+   In  

Chiều 3/10, Bộ NN-PTNT phối hợp Bộ KH-CN tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016-2021; nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2022-2025. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối với 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Nhiều đề tài, dự án hiệu quả

Báo cáo tại hội nghị, ông Trần Tuấn Anh, Chủ nhiệm chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng NTM giai đoạn 2016-2021 cho biết, với 97 quy trình sản xuất và công nghệ mới được chuyển giao, 208 mô hình trình diễn có hiệu quả cùng hàng ngàn trang thiết bị hỗ trợ của các dự án, chương trình đã góp phần cải thiện năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả sản xuất, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung…

Điển hình là trong lĩnh vực trồng trọt, khoa học công nghệ đã giúp tăng năng suất cây trồng 30-35% đối với rau màu, 10-15% đối với lúa, tăng thu nhập của người dân tham gia dự án trên 25%; nâng cao giá trị sử dụng đất sản xuất nông nghiệp đến 133-500 triệu đồng/ha/năm nhờ chuyển đổi cơ cấu nuôi trồng ở các mô hình liên kết sản xuất.

Đây là Chương trình KHCN đặc thù, có mục tiêu, nội dung bao trùm hầu hết các lĩnh vực phát triển nông thôn, thuộc nhiều chuyên ngành KHCN, phạm vi nghiên cứu trải rộng trên địa bàn nông thôn toàn quốc, tác động đến nhiều đối tượng, trung tâm là nông dân… Qua đó góp phần kết nối chặt chẽ nguồn lực giữa các ngành khoa học, giữa lý luận với thực tiễn, giữa nghiên cứu và chuyển giao, giữa nghiên cứu đón đầu và phục vụ kịp thời trước mắt các nhu cầu của xây dựng NTM, giữa nhà khoa học - DN - nông dân...

Kết quả nghiên cứu ở một số đề tài đã cung cấp những đánh giá cần thiết cho Bộ tiêu chí NTM theo các cách tiếp cận khác nhau, đề xuất các hướng điều chỉnh, hoàn thiện nhằm nâng cao chất lượng NTM, đảm bảo tính phù hợp, thiết thực, công bằng và bền vững qua từng giai đoạn. Chương trình đã có tác động rõ rệt đến kết quả thực hiện 12 trong số 19 tiêu chí xây dựng NTM. Các tác động này đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM trong 10 năm qua và tạo động lực, giá trị KHCN để thúc đẩy Chương trình mục tiêu quốc gia trong những năm tiếp theo.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan cho biết, sẽ huy động hiệu quả các nguồn lực hợp pháp để thực hiện các đề tài, dự án thuộc Chương trình KHCN phục vụ xây dựng NTM theo hướng vốn ngân sách Trung ương đóng vai trò “vốn mồi”; tăng cường hợp tác, huy động sự tham gia của các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp, nguồn vốn xã hội hóa. Giai đoạn sắp tới, Bộ trưởng mong muốn các dự án, đề tài khoa học nông nghiệp ngoài yếu tố là sản xuất nông nghiệp phải mang yếu tố thị trường, cần hướng tới kinh tế nông nghiệp gắn với thị trường, liên kết sản xuất. Các dự án KHCN phải mang yếu tố thực tiễn để ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp từ đó giúp giảm chi phí sản xuất.

Tại BR-VT, tỉnh luôn xem phát triển KH-CN là một trong những nhiệm vụ quan trọng và xuyên suốt để giúp tỉnh phát triển nhanh, bền vững trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trong đó, nhiều đề tài, dự án khoa học được các sở, ngành xây dựng và triển khai trên các lĩnh vực của nông nghiệp, điển hình như ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, bước đầu hình thành 7 vùng nông nghiệp công nghệ cao với tổng diện tích 5.910ha.

Ngoài ra, Sở KH-CN phối hợp với các sở, ngành và các địa phương triển khai nhiều đề tài, dự án trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn để phục vụ xây dựng NTM. Các đề tài sau khi nghiệm thu đã được nhân rộng mang lại hiệu quả cao trong sản xuất nông nghiệp. Nhiều sản phẩm đặc trưng của địa phương đã được xây dựng và quảng bá thương hiệu như, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý…

Xây dựng các dự án mang tính thực tiễn

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam cho biết, đối với nhiệm vụ Chương trình KHCN phục vụ xây dựng NTM từ nay đến năm 2025, các đề tài, dự án triển khai sẽ bám sát chủ trương, định hướng của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII và các nghị quyết về phát triển kinh tế vùng của Bộ Chính trị... theo hướng “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”; các nội dung, nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 923/QĐ- TTg...

Các nhiệm vụ này góp phần thực hiện thành công các mục tiêu của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM và 6 chương trình chuyên đề đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt giai đoạn 2021-2025, theo hướng phát triển toàn diện, bền vững gắn với đô thị hóa, bảo đảm thực chất, đi vào chiều sâu, hiệu quả, vì lợi ích của người dân.

“Các đề tài, dự án thuộc Chương trình KHCN phục vụ xây dựng NTM trong giai đoạn 2021-2025 sẽ được triển khai xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, trực tiếp giải quyết những vấn đề cấp thiết gắn với tính đặc thù và phù hợp với điều kiện của các địa phương và huy động được sự tham gia của các bộ, ngành Trung ương để giúp các địa phương; phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng, người dân tham gia thực hiện...”, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam thông tin thêm.

Nguồn: baobariavungtau.com.vn

Số lượt đọc: 2070

Về trang trước Về đầu trang