Tiêu chuẩn ĐLCL
Bà Rịa – Vũng Tàu: Bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ về định lượng hàng đóng gói sẵn (07/10/2022)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 06/10/2022, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Sở KH&CN) tổ chức lớp “Tập huấn bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ về định lượng hàng đóng gói sẵn”. Tham dự có ông Tạ Hồng Lâm - Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Báo cáo viên là ông Nguyễn Ngọc Huề - Giảng viên Trung tâm đào tạo Nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ KH&CN), cùng hơn 50 học viên đến từ các tổ chức doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động đo lường trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Tạ Hồng Lâm - Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: Trong bối cảnh hiện nay, để hội nhập, phát triển và đảm bảo cơ sở cho niềm tin của khách hàng, người tiêu dùng. Thì việc phát triển hạ tầng đo lường quốc gia theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng hội nhập quốc tế và nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác cho hoạt động doanh nghiệp, phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam, phù hợp với quy hoạch phát triển bộ ngành và địa phương là hết sức cần thiết. Vì thế, ngày 10/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 996/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Bộ Khoa học và Công nghệ cũng  đã ban hành Quyết định số 82/QĐ-BKHCN ngày 16/01/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án 996.

 

Tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nhằm triển khai đề án 996, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2021 thực hiện Chương tăng cường đổi mới và đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp. Theo Kế hoạch có nhiều nội dung hỗ trợ cho doanh nghiệp nâng cao năng lực đảm bảo đo lường trong sản xuất, kinh doanh được triển khai, trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm đào tạo Nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ về định lượng hàng đóng gói sẵn.

 

Khóa đào tạo diễn ra trong 02 ngày (06-07/10), nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức tổng quan về các yêu cầu của quản lý nhà nước về đo lường đối với hàng đóng gói sẵn, hướng dẫn thực hiện các điều kiện đảm bảo đo lường với lượng của hàng đóng gói sẵn đối với cơ sở sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

 

Tại buổi tập huấn các học viên sẽ được nghe báo cáo viên Nguyễn Ngọc Huề truyền đạt và hướng dẫn các nội dung như: tổng quan về hàng đóng gói sẵn; Công bố sử dụng dấu định lượng và chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng; Đánh giá về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn;… Kết thúc khóa đào tạo các học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

Nguồn: Huyền Trân

Số lượt đọc: 1382

Về trang trước Về đầu trang