Thông tin KH và Người lãnh đạo
Bản tin Thông tin Khoa học và Người lãnh đạo (Tháng 5/2022) (25/05/2022)
-   +   A-   A+   In  

VẤN ĐỀ HÔM NAY

-  “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”   

- BR-VT: Thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam 18-5

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ & KHOA HỌC

- CĐS phải thực chất, hiệu quả, tuyệt đối tránh hình thức                 

- Thế hệ trẻ đóng góp nhiều sáng kiến thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo       

- Việt Nam đang chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng dựa trên KHCN và đổi mới sáng tạo     

THÀNH TỰU KH&CN

- Đảm bảo tính chính xác và ổn định thông số đo với máy đo tọa độ ba chiều        

- Sinh viên Việt phát triển vật liệu điện sắc có tính ứng dụng cao     

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC

- Nhìn nhận xứng đáng về vai trò của nghiên cứu khoa học cơ bản    

HỘI NHẬP QUỐC TẾ

- Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt tiếp và làm việc với Đại sứ I-xra-en tại Việt Nam Nadav Eshcar                  

- VNPT và Casa Systems hợp tác trong lĩnh vực 5G                       

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

- Doanh nghiệp hưởng 'trái ngọt' nhờ áp dụng công cụ cải tiến năng suất            

- Đơn giản hoá thủ tục kiểm tra, ... hàng hoá nhóm 2                                                                                                         

TIN NGẮN

- Tin Thế giới                                                                          

- Tin trong nước                                                                       

- Tin trong tỉnh                                                                        

THÔNG TIN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

- Xây dựng công nghệ tiên tiến - Nâng tầm giá trị hải sản Việt Nam  

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KH&CN

- Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030     

- Ngày 10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia                 

- Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh 

Xem tại đây                                                                                           

 

Nguồn: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN

Số lượt đọc: 595

Về trang trước Về đầu trang