Phổ biến kiến thức
Phổ biến kiến thức Số 273 (tháng 9/2022) (30/09/2022)
-   +   A-   A+   In  

VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN

- Chuyển đổi số hướng tới nông thôn mới thông minh

- Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn: Hướng đến nền kinh tế tuần hoàn

- Kỳ họp thứ 9 (Kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 

CÔNG NGHIỆP VÀ ĐỜI SỐNG

- Sản xuất công nghiệp có nhiều bứt phá

- Thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển

- Luồng gió mới về công nghệ xanh

NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN

- Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm và Chương trình Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

- Nhiều thách thức trong xây dựng nông thôn mới

- Lễ công bố Làng nghề truyền thống bánh tráng An Ngãi 

- Người chăn nuôi thận trọng tái đàn vụ Tết

- Giàu lên từ nuôi nai lấy nhung

- Phát triển chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường

- Giới thiệu mô hình trồng rau theo phương pháp hữu cơ

SỨC KHỎE CHO MỌI NGƯỜI

- Cảnh báo gia tăng trẻ nhập viện do mắc Adenovirus thời điểm giao mùa

KINH TẾ VÀ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

- Đổi mới, sáng tạo, đột phá kinh tế hợp tác, hợp tác xã

- Người tiêu dùng cần phát huy quyền được biết nguồn gốc xuất xứ hàng hóa

VĂN HÓA GIÁO DỤC

- Tiếp tục tăng cường các biện pháp Phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em

- Hình thành ý thức bảo vệ môi trường trong trường học

- Lan tỏa điều tốt đẹp đến cộng đồng

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

- Các trường hợp khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử 

- Trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử với công dân Việt Nam

THÔNG TIN CHUYÊN GIA - SẢN PHẨM VÀ CÔNG NGHỆ

- Lão nông và những sáng chế hữu ích 

- Học sinh lớp 8 chế tạo máy tích hợp 3 chức năng 'phơi, giê, thu gom' nông sản

- Máy sấy chân không thanh long quy mô công nghiệp

MỤC HỎI ĐÁP

Xem nội dung tại đây

 

Nguồn: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN

Số lượt đọc: 1070

Về trang trước Về đầu trang