TBT và TC – ĐL – CL
TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 101 (tháng 07/2022) (26/07/2022)
-   +   A-   A+   In  

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI (TBT)

- Hiệp định RCEP mở lối cho hàng Việt xuất khẩu

- Biện pháp phòng vệ thương mại: Rào cản từ các FTA 

- Đẩy mạnh công tác cảnh báo phòng vệ thương mại sớm cho doanh nghiệp Việt 

- Tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên        

- Một số thông báo của các nước thành viên WTO trong tháng 7/2022

TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG VÀ DOANH NGHIỆP

- Bứt phá năng suất dựa trên KHCN, ĐMST – Hướng đi cho doanh nghiệp Việt 

- Thúc đẩy nâng cao năng suất, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo  

- Chìa khóa thúc đẩy công nghiệp kết nối cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

- Yếu tố quan trọng góp phần tăng năng suất chất lượng sản phẩm 

- Chuyên gia năng suất chỉ ra các lãng phí đối với doanh nghiệp sản xuất 

- Đơn giản hoá thủ tục kiểm tra, chứng nhận hàng hoá nhóm 2 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN

- ISO 50001:2011: Giải pháp hữu hiệu cho việc quản lý năng lượng ở các doanh nghiệp

- ISO 56000 - Bộ tiêu chuẩn giúp các doanh nghiệp thiết lập nền tảng để đổi mới

 VĂN BẢN PHÁP LUẬT

- Bộ KH&CN ban hành Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật cho lĩnh vực đo lường 

- Áp dụng quy tắc cụ thể mặt hàng theo hiệp định VKFTA từ 1/8/2022

CẢNH BÁO - AN TOÀN THỰC PHẨM

- Quy định về an toàn thực phẩm với mỳ ăn liền và thanh long vào EU 

TIN ẢNH HOẠT ĐỘNG:

TIN THẾ GIỚI

TIN TRONG NƯỚC

TIN ĐỊA PHƯƠNG

Xem nội dung tại đây

 

Nguồn: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN

Số lượt đọc: 819

Về trang trước Về đầu trang