Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hướng dẫn tham gia cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM: tỉnh BR-VT giai đoạn 2022-2025 (13/09/2022)
-   +   A-   A+   In  
 

Nguồn: Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp