Chuyển đổi số
Họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (21/09/2022)
-   +   A-   A+   In  
Chiều nay (21/4), ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh quý III năm 2022.

Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh theo Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 17/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh (viết tắt Ban Chỉ đạo).

IMG_0821.JPG
Toàn cảnh cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp, ông Đỗ Hữu Hiền - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, Ban Chỉ đạo đã triển khai hầu hết các yêu cầu của Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số như: ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh năm 2022; 100% huyện, thị xã, thành phố ban hành kế hoạch chuyển đổi số năm 2022; lấy ngày 10/10 hàng năm (Ngày Chuyển đổi số quốc gia) làm ngày chuyển đổi số của tỉnh; thành lập 503 tổ công nghệ số cộng đồng tại khu phố với hơn 2.000 thành viên (đạt 100%); lựa chọn, công bố các nền tảng số tập trung thúc đẩy sử dụng trên địa bàn tỉnh trong năm 2022; rà soát, đánh giá an toàn thông tin cho các nền tảng, hệ thống phục vụ kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; giao chỉ tiêu thực hiện dịch vụ công trực tuyến cho các cơ quan hành chính cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã năm 2022…

Về kết quả triển khai thực hiện theo Quyết định số 97/QĐ-BCĐ ngày 25/5/2022 của Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh, Tỉnh đã tổ chức họp không giấy tại các kỳ họp HĐND tỉnh; đưa vào vận hành thử nghiệm Trợ lý ảo và Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; đưa Tổng đài dịch vụ công tự động – CallBot với đầu số 0254.1022 sử dụng công nghệ AI vào hoạt động thử nghiệm từ ngày 12/01/2022; tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử đạt 100%; hộ nông dân sản xuất nông nghiệp có tài khoản trên sàn thương mại điện tử đạt 64% vượt chỉ tiêu 34%; tỷ lệ hộ gia đình có đường Internet cáp quang băng rộng của tỉnh đạt 93,5%, vượt chỉ tiêu tỉnh đặt ra là 90%; thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng hoàn thành theo chỉ tiêu đề ra; thanh toán hóa đơn điện không dùng tiền mặt đạt 91,04%, vượt chỉ tiêu của tỉnh là 90%; đã triển khai thí điểm mô hình chợ 4.0 tại thành phố Vũng Tàu, gồm: chợ Thắng Nhất, chợ Vũng Tàu, phố Hải sản phường 2, chợ Phường 7 theo hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Bên cạnh những mặt đạt được vẫn còn các chỉ tiêu chưa đạt và cần nỗ lực trong thời gian tới như: tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ tính đến nay chỉ đạt 20%, trong khi đó chỉ tiêu của của UBQG về chuyển đội số và tỉnh giao 80%; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đạt 17,8% so với chỉ tiêu là 50%; doanh nghiệp SME có tên miền .vn tính đến tháng 8/2022 đạt 36%.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương quan tâm đến hạ tầng công nghệ thông tin, nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chuyển đổi số đến người dân. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, có giải pháp thực hiện hiệu quả đối với các chỉ tiêu chưa đạt; rà soát, tổ chức đánh giá lại kết quả tất cả các mô hình, giải pháp mà Tỉnh đang triển khai thử nghiệm, từ đó có định hướng triển khai nhân rộng.

*Ngay sau cuộc họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ tiếp tục chủ trì họp Ban Chỉ đạo triển khai Đề án 06/CP (Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”) để nghe Công an tỉnh báo cáo kết quả triển khai Đề án 06/CP tỉnh tháng 9 và 9 tháng 2022; đồng thời họp Tiểu ban An toàn thông tin để nghe Công an tỉnh báo cáo sơ kết công tác đảm bảo an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2022.

Nguồn: baria-vungtau.gov.vn