Chuyển đổi số
Bộ nhận diện Ngày chuyển đổi số quốc gia (22/09/2022)
-   +   A-   A+   In  
 

1. Logo   Ngày chuyển đổi số quốc gia

2. Backdrop   Ngày chuyển đổi số quốc gia:
3. Băng rôn Ngày chuyển đổi số quốc gia:
4. Standee   Ngày chuyển đổi số quốc gia (3):
5. Photobooth   Ngày chuyển đổi số quốc gia:
6.  Avatar frame   Ngày chuyển đổi số quốc gia:
 
Xem chi tiết   tại đây./.

Nguồn: dx.gov.vn