Tập san thông tin KH&CN
Tập san Thông tin KHCN số 03.2022 (số 126) (15/09/2022)
-   +   A-   A+   In  

I. TRAO ĐỔI KH&CN
NGUYỄN VĂN QUANG; VÕ HUYỀN TRÂN - Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT
Sở KH&CN tỉnh BR-VT: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG - Sở Khoa học và Công nghệ
MAI HOÀNG YẾN - Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT
Một số kết quả thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu


LÊ THỊ HUỆ - Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT
Phát triển thị trường KH-CN tại BR-VT
TRẦN THỊ KIM LIÊN - Sở Khoa học và Công nghệ
MAI HOÀNG YẾN - Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT
Bà Rịa - Vũng Tàu: Triển khai Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030
VÕ HUYỀN TRÂN - Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT
Bà Rịa - Vũng Tàu: Ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững huyện Côn Đảo
NGUYỄN THỊ TUYẾT - Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT
Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia
NGUYỄN VĂN BÌNH - Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu: Một số kết quả đạt được và giải phát thực hiện trong công tác liên kết, quảng bá, phát triển sản phẩm nông sản, thủy sản chế biến
NGUYỄN THỊ TUYẾT - Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT
Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022
VÕ HUYỀN TRÂN - Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025
HARVEY BROOKS, Đại học Harvard, Hoa Kỳ;
NGUYỄN KIM TRƯỜNG - Hội Cơ khí tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Lược dịch)
Mối quan hệ giữa khoa học và công nghệ (tiếp theo)


II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỊA PHƯƠNG
ThS. NGUYỄN NHƯ SƠN - Phân Viện Nghiên cứu hải sản phía Nam
Ước tính cường lực và sản lượng khai thác bền vững tối đa cho nghề lưới rê hoạt động tại vùng biển ven bờ và vùng lộng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
TS. LÊ NGỌC TRÂN - Trường ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh
Nghiên cứu mô hình thủy canh hồi lưu ứng dụng kỹ thuật IoT phục vụ nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu


III. TIN HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Tin nước ngoài
Tin trong nước
Tin trong tỉnh

Xem nội dung tại đây

 

Nguồn: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN

Số lượt đọc: 1051

Về trang trước Về đầu trang