Tập san thông tin KH&CN
Tập san Thông tin KHCN số 02.2022 (số 125) (15/06/2022)
-   +   A-   A+   In  
I. TRAO ĐỔI KH&CN
CN. MAI HOÀNG YẾN - Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT
BR-VT: Thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam 18-5
ThS. NGUYỄN NGỌC NGUYỆN - Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
CN. NGUYỄN THỊ HOA MAI - Văn phòng Thúc đẩy Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo tỉnh BR-VT
Bà Rịa - Vũng Tàu: Những bước tiến vững chắc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo!


TS. NGUYỄN THỊ HỒNG HUỆ - Trường Chính trị tỉnh BR-VT
Một số giải pháp phát triển kinh tế biển Bà Rịa - Vũng Tàu
CN. VÕ HUYỀN TRÂN - Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT
Hội thảo góp ý hoàn thiện Đề án “Nghiên cứu và ứng dụng mô hình kinh tế tuần
hoàn, phục vụ phát triển bền vững huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022 - 2026”
KS. NGUYỄN VĂN BÌNH - Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu: Đẩy mạnh phát triển các sản phẩm OCOP
CN. NGUYỄN THỊ TUYẾT - Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT
Bà Rịa - Vũng Tàu: Sở hữu trí tuệ và thế hệ trẻ - Đổi mới sáng tạo vì một tương lai tốt đẹp hơn
THS. MAI XUÂN GIANG; CN. VÕ HUYỀN TRÂN - Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT
Ứng dụng công nghệ điện phân sản xuất nước uống ion tại xã Hòa Long, TP Bà Rịa
HARVEY BROOKS, Đại học Harvard, Hoa Kỳ;
KS. NGUYỄN KIM TRƯỜNG - Hội Cơ khí tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Lược dịch)
Mối quan hệ giữa khoa học và công nghệ


II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỊA PHƯƠNG
TS. LÊ NGỌC TRÂN - Đại học Công nghiệp Tp. HCM
Nghiên cứu hệ thống định vị dẫn đường chi phí thấp cho tàu cá đánh bắt xa bờ tại
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
TS. TRẦN THỊ LIÊN1, CAO NGỌC GIANG1, NGUYỄN MINH HÙNG1, NGUYỄN XUÂN
TRƯỜNG1, LÊ ĐỨC THANH1, LÊ VĂN KHANH2, LÊ VĂN SƠN2, LÊ HỒNG SƠN3,
NGUYỄN DUY BẮC4, LÊ TRUNG KIÊN4, NGÔ THỊ MINH HUYỀN1*
1Viện Dược liệu; 2 Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu; 3 Vườn Quốc Gia Côn Đảo; 4 Ban Quản lý rừng phòng hộ Bà Rịa - Vũng Tàu
Đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu


III. TIN HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Tin nước ngoài
Tin trong nước
Tin trong tỉnh

Xem nội dung tại đây

 

Nguồn: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN

Số lượt đọc: 933

Về trang trước Về đầu trang