Tập san thông tin KH&CN
Tập san Thông tin KHCN số 01.2022 (số 124) (15/02/2022)
-   +   A-   A+   In  
I. TRAO ĐỔI KH&CN
TS. TRƯƠNG THÀNH CÔNG - Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
30 năm tỉnh BR-VT: Nhìn lại phong trào lao động sáng tạo KH-CN trên địa bàn
CN. MAI HOÀNG YẾN - Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT
Ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn giúp Côn Đảo phát triển bền vững KS. NGUYỄN VĂN BÌNH - Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh BR-VT
Kết quả thực hiện khâu đột phá của ngành nông nghiệp năm 2021
CN. VÕ HUYỀN TRÂN - Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT
Nâng cao hiệu quả quản lý đề tài, dự án nghiên cứu KHCN

TS. NGUYỄN THỊ HỒNG HUỆ - Trường Chính trị tỉnh BR-VT
Thành phố Vũng Tàu vươn tới đô thị thông minh vào năm 2025
ThS. NGUYỄN NGỌC NGUYỆN - Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Vượt qua khó khăn trong đại dịch, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh thành công tốt đẹp
CN. TRẦN THỊ KIM LIÊN - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh BR-VT
CN. MAI HOÀNG YẾN - Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT
Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030: Bà Rịa - Vũng Tàu góp phần phát triển toàn diện, hiệu quả hệ thống sở hữu trí tuệ Việt Nam
CN. NGUYỄN THỊ TUYẾT - Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT
Bà Rịa – Vũng Tàu: Hoàn thiện cơ chế, chính sách, chủ động tham gia chuyển đổi số và cuộc CMCN 4.0
KS. NGUYỄN VĂN BÌNH - Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh BR-VT
Bà Rịa – Vũng Tàu: một số kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện đề án “Triển khai, áp dụng, quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” lĩnh vực nông nghiệp năm 2021 và định hướng năm 2022
CN. VÕ HUYỀN TRÂN - Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT
Hội nghị ký giao ước thi đua và triển khai công tác thi đua năm 2022
ThS. TRẦN THỊ DUYÊN - Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Một số chức năng sinh học và ứng dụng của chất màu tự nhiên anthocyanin từ thực vật


II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỊA PHƯƠNG
TS. ĐẶNG THỊ HÀ - Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Ô nhiễm vi nhựa trong một số loài sinh vật biển thu thập tại tỉnh BR-VT
ThS. HÀ QUỐC TRUNG - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ BRVT
Đại úy HỒ THÀNH NGHIỆP - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh BRVT
Thiết bị kéo giãn cột sống thắt lưng trọng lượng nước


III. TIN HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Tin nước ngoài
Tin trong nước
Tin trong tỉnh

Xem nội dung tại đây

 

Nguồn: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN

Số lượt đọc: 677

Về trang trước Về đầu trang