Tập san thông tin KH&CN
Tập san Thông tin KHCN số 04.2021 (số 123) (15/12/2021)
-   +   A-   A+   In  
I. TRAO ĐỔI KH&CN
CN. MAI HOÀNG YẾN - Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT
Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU, ngành công nghiệp đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế của tỉnh
KS. NGUYỄN VĂN BÌNH - Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh BR-VT
Bà Rịa – Vũng Tàu: một số kết quả triển khai thực hiện hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp năm 2021TS. NGUYỄN THỊ HỒNG HUỆ - Trường Chính trị tỉnh BR-VT
Giải pháp cho du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2030 tầm nhìn 2050


PRAVAR JAIN, CỘNG ĐỒNG KHOA HỌC DỮ LIỆU ANALYTICS VIDHYA, INDIA;
Người dịch - KS. NGUYỄN KIM TRƯỜNG - Nguyên PGĐ Sở KH&CN tỉnh BR-VT
Trí tuệ nhân tạo trong nông nghiệp: sử dụng AI thời hiện đại để giải quyết các vấn đề canh tác truyền thống

CN. NGUYỄN THỊ TUYẾT - Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT
Đẩy mạnh hoạt động KH&CN, đưa Nghị quyết 05-NQ/TU vào đời sống


THS. NGUYỄN NGỌC NGUYỆN - Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Vượt qua đại dịch, cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng năm 2020 - 2021 đạt kết quả thành công tốt đẹp


CN. NGUYỄN THỊ TUYẾT - Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT
Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: kết quả và giải pháp

II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỊA PHƯƠNG


TS. HOÀNG ĐỨC THẢO, THS. NGUYỄN QUANG TÙNG - Công ty CP KHCN Việt Nam
PGS.TS LÊ XUÂN ROANH - Hội Thuỷ lợi Việt Nam
Công nghệ mới bảo vệ bờ hồ, bờ sông và bờ biển tại Việt Nam

KS. TRẦN XUÂN LÂM, KS. TRƯƠNG QUỐC CƯỜNG - Phân Viện Nghiên cứu Hải sản phía Nam
Hiện trạng khai thác của nghề lồng xếp ở vùng biển ven bờ và vùng lộng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu


ThS. TRẦN THỊ DUYÊN - Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Sản xuất bột chuối sấy phun từ nguồn nguyên liệu của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu


III. VĂN NGHỆ XUÂN NHÂM DẦN
CN. MAI HOÀNG YẾN - Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT
Năm Dần với những sự kiện trọng đại trong lịch sử Việt Nam


CN. VÕ HUYỀN TRÂN - Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT
Những danh nhân Việt Nam tuổi Dần


IV. TIN HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Tin nước ngoài
Tin trong nước
Tin trong tỉnh

Xem nội dung tại đây

 

Nguồn: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN

Số lượt đọc: 623

Về trang trước Về đầu trang