Tin KHCN trong nước
Phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia (08/09/2022)
-   +   A-   A+   In  
Bộ KH&CN vừa ra Quyết định số 1495/QĐ-BKHCN ban hành kế hoạch triển khai cụ thể Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" mà Chính phủ ban hành đầu năm 2022.

Bộ KH&CN đặt mục tiêu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức để thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số. Phổ cập kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại Bộ. Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong ngành khoa học và công nghệ.

Cụ thể, đến năm 2025, Bộ KH&CN sẽ có 100% cán bộ, công chức, viên chức hằng năm được tham gia đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng số, công nghệ số. Toàn bộ các cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin hằng năm được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về công nghệ số và được đánh giá trực tuyến kết quả đào tạo qua hệ thống đánh giá, sát hạch chuẩn kỹ năng số quốc gia.

Cũng trong 3 năm tới, Bộ KH&CN đặt mục tiêu xây dựng mạng lưới chuyển đổi số đến cấp cơ sở với đội ngũ nhân lực thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng làm nòng cốt cho tiến trình chuyển đổi số. Đồng thời, lãnh đạo các cấp nhận thức sâu sắc về chuyển đổi số để chỉ đạo thực hiện chuyển đối số tại cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.

Bộ KH&C có kế hoạch phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia. Ảnh minh hoạ

Để thực hiện được các mục tiêu, Bộ KH&CN sẽ tập trung xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ, triển khai đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên trách và trực tiếp triển khai chuyển đổi số.

Triển khai nhiều giải pháp để tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho các cán bộ công chức, viên chức thuộc Bộ cũng như người dân, doanh nghiệp. Phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số. Trong đó, chú trọng đào tạo, đào tạo lại, đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. 100% cán bộ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức trong Bộ được tham gia đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng số, công nghệ số.

Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn về chuyển đổi số, kỹ năng số cho cán bộ, viên chức và người lao động thuộc các tổ chức thực hiện chức năng ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ và đổi mới sáng tạo tại địa phương giai đoạn 2022 - 2025.

Đồng thời, xây dựng, phát triển, kết nối mạng lưới hợp tác trong nước và quốc tế nhằm đào tạo nhân lực KH&CN phục vụ việc chuyển đổi số, chuyển giao, đổi mới, hoàn thiện công nghệ.

Nguồn: vietQ.vn

Số lượt đọc: 156

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Hội thảo “Những giải pháp hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý của Việt Nam tại các thị trường xuất khẩu tiềm năng” (08/12/2022)
  • Thúc đẩy hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương năm 2022 (08/12/2022)
  • Hơn 176 đơn vị tham gia Triển lãm và Diễn đàn quốc tế Foodtech & Growtech 2022 (07/12/2022)
  • Khai mạc sự kiện Kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2022 (07/12/2022)
  • Thành công từ công trình ứng dụng công nghệ thu gom, xử lý và sử dụng khí (06/12/2022)
  • Nghiên cứu thiết kế hoán cải máy rải bê tông asphalt một lớp thành máy rải bê tông asphalt hai lớp đồng thời trong điều kiện Việt Nam (06/12/2022)
  • Nghiên cứu ứng dụng công nghệ khí hóa để xử lý rác thải rắn trong sản xuất công nghiệp - chế biến tạo năng lượng phục vụ cho quá trình sấy và bảo quản nông sản, thực phẩm (06/12/2022)
  • Nghiên cứu chế tạo các thiết bị làm lạnh kích thước micro mét dựa trên hiệu ứng nhiệt điện (06/12/2022)
  • Nghiên cứu phương pháp đánh giá, xác định chiều dày và tận dụng lớp bùn loãng để nâng cao hiệu quả chạy tàu tại các luồng tàu biển tại Việt Nam (06/12/2022)
  • Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia - Techfest Việt Nam 2022 (06/12/2022)