Tin KHCN trong tỉnh
Tọa đàm hoạt động thông tin, thống kê khoa học và công nghệ vùng Đông Nam Bộ (24/03/2015)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 23/3, tại Khách sạn Đồng Nai, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Quốc gia phối hợp với Sở KH&CN tỉnh Đồng Nai tổ chức tọa đàm “Hoạt động thông tin, thống kế KH&CN vùng Đông Nam Bộ - Thực trạng và định hướng”. Tham dự buổi tọa đàm có ông Hồ Ngọc Luật, Vụ trưởng Vụ Phát triển KHCN địa phương; ông Bùi Văn Quyền, Trợ lý Bộ trưởng Bộ KH&CN; ông Lê Minh Khánh, Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam (Bộ KH&CN); ông Lê Xuân Định, Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia; lãnh đạo sở KH&CN tỉnh Đồng Nai và lãnh đạo các đơn vị, tổ chức trong vùng phụ trách cũng như quản lý nhà nước về thông tin, thống kê KH&CN.

Nội dung chính của buổi tọa đàm là báo cáo tình trạng và định hướng hoạt động thông tin, thống kê KH&CN của các tỉnh vùng Đông Nam Bộ và quán triệt nội dung Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ KH&CN; trao đổi giữa các lãnh đạo Trung tâm/phòng Thông tin KH&CN của 07 tỉnh vùng Đông Nam Bộ về những thuận lợi, khó khăn, kiến nghị đề xuất trong hoạt động thông tin, thống kê KH&CN các tỉnh vùng Đông Nam Bộ.

 

Theo báo cáo tổng hợp hoạt động thông tin, thống kê KH&CN vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2011-2015, toàn vùng có 05 Trung tâm thông tin trực thuộc sở KH&CN, có 02 Sở chưa thành lập Trung tâm (Tây Ninh, Bình Phước), công tác thông tin, thống kê KH&CN giao cho phòng thông tin. Tổng số nhân lực làm việc trong lĩnh vực thông tin, thống kê KH&CN toàn vùng là 112 người. Các Trung tâm thông tin trong vùng đều đã tiến hành xây dựng đề án kiện toàn tổ chức, chuyển đổi hoạt động theo khoản 3 Điều 4 Nghị định  96/NĐ-CP ngày 20/9/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KH&CN công lập.

 

Về hoạt động thông tin theo báo cáo tổng hợp thì các Trung tâm và phòng thông tin đã xây dựng, phát triển các cơ sở dữ liệu thông tin về KH&CN, xây dựng hệ thống mạng lưới thông tin phát triển kinh tế- xã hội, triển khai nhân rộng mô hình điểm thông tin KH&CN, đồng thời xuất bản các ấn phẩm thông tin KH&CN để tuyên truyền, phổ biến các thành tựu KH&CN đến người dân trong và ngoài tỉnh. Về hoạt động thống kê thì các Trung tâm và phòng thông tin trong vùng đều đã tổ chức triển khai chế độ báo cáo thống kê cơ sở và tổng hợp về KH&CN Quốc gia một cách nghiên túc, đúng quy định, với nội dung các cuộc điều tra được tiến hành theo năm là năm 2012- “Điều tra nghiên cứu và phát triển”, năm 2013 – “Hội nhập Quốc tế về KH&CN năm 2013” và “Nhận thức công chúng về KH&CN năm 2013”, năm 2014- “Điều tra tiềm lực KH&CN” và “Điều tra nghiên cứu phát triển”.

 

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, theo báo cáo của Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, hoạt động của thông tin và thống kê của địa phương đã có những kết quả đáng kể như:

 

- Về Thông tin KHCN: Trung tâm đã xây dựng hệ thống tra cứu thông tin KHCN trên Internet phục vụ nông dân, xây dựng được CSDL số về KHCN, với hơn 20.865 tài liệu, phim hướng dẫn kỹ thuật và phổ biến KH&CN ứng dụng trong nông nghiệp cũng như các lĩnh vực khác cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngoài website của Sở bằng tiếng Việt – tiếng Anh, Trung tâm đã xây dựng mạng lưới thông tin KHCN gồm 35 trạm thông tin KH&CN tại các xã, phường thuộc huyện, thành phố trong toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đồng thời phổ biến, giới thiệu các ấn phẩm thông tin KH&CN bao gồm 1 đặc san Thông tin KHCN, và 4 bản tin với 4 chuyên đề khác nhau nhằm cung cấp các thông tin KH&CN đến mọi lĩnh vực, mọi ngành của địa phương.

 

- Về hoạt động thống kê: Với sự chỉ đạo của Bộ KH&CN, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Sở KH&CN về công tác thống kê, công tác thông kê cơ sở và tổng hợp về KH&CN của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ năm 2011-2015 được thực hiện đúng theo quy định và hoàn thành 04 cuộc điều tra thống kê theo kế hoạch của Bộ KH&CN.

Nguồn: Lê Huệ

Số lượt đọc: 6098

Về trang trước Về đầu trang