Thông báo
Triển khai Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 01/8/2022 của UBND tỉnh (24/08/2022)
-   +   A-   A+   In  
  

Ngày 01/8/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 137/KH-UBND triển khai Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp năng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022, trong đó UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ theo dõi việc thực hiện triển khai các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch.

 

Nhằm thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch, Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị chủ động nghiên cứu Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 01/8/2022 của UBND tỉnh để triển khai thực hiện.

 

(Đính kèm Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 01/8/2022 của UBND tỉnh)

 

Xem nội dung chi tiết công văn tại đây

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 1048

Về trang trước Về đầu trang