Nghiên cứu - Ứng dụng KH&CN
Bà Rịa - Vũng Tàu: Kinh tế tuần hoàn - hướng phát triển bền vững (17/08/2022)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 09/8/2022, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở KH&CN và đơn vị tư vấn Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) báo cáo, thông qua báo cáo kết quả Đề án “Nghiên cứu và ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2022 – 2026”.

Tham dự có ông Trần Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Công Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, ngành; UBND huyện Côn Đảo và Ban Quản lý vườn Quốc gia Côn Đảo. 

 

 

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

 

Trong Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025 cũng đã xác định phát triển bền vững, khai thác tiềm năng tăng trưởng xanh cũng như ứng dụng có hiệu quả thành tựu của cuộc CMCN 4.0 là nhiệm vụ chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế bền vững tại địa phương. Với chức năng là cơ quan tham mưu, Sở KH&CN đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai Đề án “Nghiên cứu và ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022-2026’’.

 

Theo đó, mục tiêu chung của đề án là nghiên cứu phát triển và ứng dụng thành công mô hình kinh tế tuần hoàn phục vụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững cho huyện Côn Đảo giai đoạn 2022 - 2026. Từ đó, tạo cơ sở và nền tảng nhằm đề xuất các định hướng chiến lược phát triển bền vững huyện Côn Đảo tầm nhìn 2050.

 

Mục tiêu cụ thể là đánh giá được hiện trạng và tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội huyện Côn Đảo trên tư duy của mô hình kinh tế tuần hoàn; Xác định được tầm nhìn, định hướng chiến lược ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững huyện Côn Đảo giai đoạn 2022 - 2026, hoàn thiện được khung chính sách, đề xuất chiến lược, tạo tiền đề phát triển bền vững huyện Côn Đảo định hướng đến năm 2050; Đề xuất được các giải pháp và nhiệm vụ chiến lược (dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ, triển khai các mô hình) để ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn nhằm giải quyết các thách thức mà Côn Đảo đang đối mặt, hỗ trợ Côn Đảo trở thành khu du lịch Quốc gia sinh thái, văn hóa lịch sử, lấy phát triển du lịch là trọng tâm, phục vụ xây dựng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững; Xây dựng được kế hoạch hành động, lộ trình triển khai ứng dụng kinh tế tuần hoàn cho huyện Côn Đảo.

 

Đề án với 06 chiến lược áp dụng kinh tế tuần hoàn thúc đẩy tăng trưởng bền vững huyện Côn Đảo, gồm: (1) Giáo dục nhận thức về kinh tế tuần hoàn; (2) Không rác thải; (3) Tuần hoàn nước; (4) Phát triển và sử dụng hiệu quả năng lượng; (5) Bảo tồn đa dạng sinh học; (6) Du lịch bền vững gắn với áp dụng kinh tế tuần hoàn.

 

Thời gian qua nhằm thực hiện các công tác liên quan đến việc triển khai đề án, Sở KH&CN đã phối hợp với đơn vị tư vấn Viện nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn và UBND huyện Côn Đảo tổ chức khảo sát hoạt động các doanh nghiệp, khu dân cư và các cơ quan quản lý nhà nước về nước và rác thải nhằm nắm bắt thực trạng và nhu cầu của Côn Đảo trước các vấn đề bức thiết hiện nay, cần phải có sự áp dụng của mô hình kinh tế tuần hoàn. Đồng thời tổ chức 02 hội thảo “Nghiên cứu và ứng dụng mô hình Kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững huyện Côn Đảo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2022 – 2026” tại Côn Đảo và Hội thảo khoa học “Góp ý hoàn thiện đề án Nghiên cứu và Ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2022 -2026” tại sở KH&CN. Ngày 01/6/2022, Sở KH&CN đã phát hành văn bản số 599/SKHCN-QLKH về việc góp ý báo cáo Đề án “Nghiên cứu và ứng dụng mô hình Kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022 - 2026” và đã nhận được góp ý của 14/14 sở, ban, ngành, tổ chức và địa phương.

 

Vừa qua, ngày 23/6/2022, Sở KH&CN và đơn vị tư vấn cũng đã báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh, thông qua báo cáo dự thảo đề án. Qua đó, Sở KH&CN và đơn vị tư vấn đã bổ sung, hoàn thiện báo cáo đề án.

 

Sau khi nghe Sở KH&CN và đơn vị tư vấn Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn báo cáo với Thường trực UBND tỉnh. Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ cho rằng: Đề án mang ý nghĩa trong giai đoạn này tại Côn Đảo, do đó thống nhất và đánh giá cao các nội dung của Đề án “Nghiên cứu và ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu giai đoạn 2022 – 2026”. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, Sở KH&CN và đơn vị tư vấn phối hợp, hoàn thành một số nội dung như: rà soát các dự án đã và đang triển khai ở huyện Côn Đảo có liên quan đến đề án và đề xuất các nhiệm vụ cần tiếp tục thực hiện. Xác định lộ trình, sắp xếp ưu tiên thứ tự các dự án theo thời gian triển khai hàng năm phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Nguồn: Huyền Trân

Số lượt đọc: 2242

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Thí điểm ứng dụng công nghệ cảnh báo, phát hiện sớm ao xoáy, dòng Rip tại khu vực Bãi Sau TP Vũng Tàu (25/05/2020)
  • Ứng dụng một số chế phẩm chứa nano bạc phòng trừ bệnh hại và làm tăng năng suất trên một số loại rau (08/05/2020)
  • Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu ứng dụng vật liệu composite để chế tạo lô cốt cho lực lượng phòng thủ bờ biển trên tỉnh BR-VT (19/12/2019)
  • Hội đồng tư vấn xác định sản phẩm khí CNG đã được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản theo quy trình sản xuất khép kín (16/12/2019)
  • Tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện đề tài “Sưu tầm và giới thiệu văn học dân gian người Việt (dân tộc Kinh) ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” (29/07/2019)
  • Tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện đề tài “Nghiên cứu sự tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe người dân tỉnh BR-VT và xây dựng phần mềm dự báo dịch bệnh dựa vào dự kiện thời tiết và Google Trend” (21/06/2019)
  • Tư vấn đánh giá nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu biện pháp lăng quăng phát triển thành muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết trong hệ thống hố ga thoát nước tại thành phố Vũng Vàu” (24/05/2019)
  • Xét duyệt đề án của các doanh nghiệp tham gia Chương KH&CN Hỗ trợ doanh nghiệp đợt 1 năm 2019 (21/05/2019)
  • Tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án “Xây dựng mô hình thử nghiệm ứng dụng công nghệ thuỷ canh vào việc xanh hoá công sở tại văn phòng Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” (02/05/2019)
  • Tư vấn đánh giá nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen cây mãng cầu ta (Na) đặc hữu của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu” (24/04/2019)