Nghiên cứu - Ứng dụng KH&CN
Bà Rịa - Vũng Tàu: Kinh tế tuần hoàn - hướng phát triển bền vững (17/08/2022)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 09/8/2022, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở KH&CN và đơn vị tư vấn Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) báo cáo, thông qua báo cáo kết quả Đề án “Nghiên cứu và ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2022 – 2026”.

Tham dự có ông Trần Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Công Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, ngành; UBND huyện Côn Đảo và Ban Quản lý vườn Quốc gia Côn Đảo. 

 

 

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

 

Trong Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025 cũng đã xác định phát triển bền vững, khai thác tiềm năng tăng trưởng xanh cũng như ứng dụng có hiệu quả thành tựu của cuộc CMCN 4.0 là nhiệm vụ chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế bền vững tại địa phương. Với chức năng là cơ quan tham mưu, Sở KH&CN đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai Đề án “Nghiên cứu và ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022-2026’’.

 

Theo đó, mục tiêu chung của đề án là nghiên cứu phát triển và ứng dụng thành công mô hình kinh tế tuần hoàn phục vụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững cho huyện Côn Đảo giai đoạn 2022 - 2026. Từ đó, tạo cơ sở và nền tảng nhằm đề xuất các định hướng chiến lược phát triển bền vững huyện Côn Đảo tầm nhìn 2050.

 

Mục tiêu cụ thể là đánh giá được hiện trạng và tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội huyện Côn Đảo trên tư duy của mô hình kinh tế tuần hoàn; Xác định được tầm nhìn, định hướng chiến lược ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững huyện Côn Đảo giai đoạn 2022 - 2026, hoàn thiện được khung chính sách, đề xuất chiến lược, tạo tiền đề phát triển bền vững huyện Côn Đảo định hướng đến năm 2050; Đề xuất được các giải pháp và nhiệm vụ chiến lược (dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ, triển khai các mô hình) để ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn nhằm giải quyết các thách thức mà Côn Đảo đang đối mặt, hỗ trợ Côn Đảo trở thành khu du lịch Quốc gia sinh thái, văn hóa lịch sử, lấy phát triển du lịch là trọng tâm, phục vụ xây dựng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững; Xây dựng được kế hoạch hành động, lộ trình triển khai ứng dụng kinh tế tuần hoàn cho huyện Côn Đảo.

 

Đề án với 06 chiến lược áp dụng kinh tế tuần hoàn thúc đẩy tăng trưởng bền vững huyện Côn Đảo, gồm: (1) Giáo dục nhận thức về kinh tế tuần hoàn; (2) Không rác thải; (3) Tuần hoàn nước; (4) Phát triển và sử dụng hiệu quả năng lượng; (5) Bảo tồn đa dạng sinh học; (6) Du lịch bền vững gắn với áp dụng kinh tế tuần hoàn.

 

Thời gian qua nhằm thực hiện các công tác liên quan đến việc triển khai đề án, Sở KH&CN đã phối hợp với đơn vị tư vấn Viện nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn và UBND huyện Côn Đảo tổ chức khảo sát hoạt động các doanh nghiệp, khu dân cư và các cơ quan quản lý nhà nước về nước và rác thải nhằm nắm bắt thực trạng và nhu cầu của Côn Đảo trước các vấn đề bức thiết hiện nay, cần phải có sự áp dụng của mô hình kinh tế tuần hoàn. Đồng thời tổ chức 02 hội thảo “Nghiên cứu và ứng dụng mô hình Kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững huyện Côn Đảo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2022 – 2026” tại Côn Đảo và Hội thảo khoa học “Góp ý hoàn thiện đề án Nghiên cứu và Ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2022 -2026” tại sở KH&CN. Ngày 01/6/2022, Sở KH&CN đã phát hành văn bản số 599/SKHCN-QLKH về việc góp ý báo cáo Đề án “Nghiên cứu và ứng dụng mô hình Kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022 - 2026” và đã nhận được góp ý của 14/14 sở, ban, ngành, tổ chức và địa phương.

 

Vừa qua, ngày 23/6/2022, Sở KH&CN và đơn vị tư vấn cũng đã báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh, thông qua báo cáo dự thảo đề án. Qua đó, Sở KH&CN và đơn vị tư vấn đã bổ sung, hoàn thiện báo cáo đề án.

 

Sau khi nghe Sở KH&CN và đơn vị tư vấn Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn báo cáo với Thường trực UBND tỉnh. Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ cho rằng: Đề án mang ý nghĩa trong giai đoạn này tại Côn Đảo, do đó thống nhất và đánh giá cao các nội dung của Đề án “Nghiên cứu và ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu giai đoạn 2022 – 2026”. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, Sở KH&CN và đơn vị tư vấn phối hợp, hoàn thành một số nội dung như: rà soát các dự án đã và đang triển khai ở huyện Côn Đảo có liên quan đến đề án và đề xuất các nhiệm vụ cần tiếp tục thực hiện. Xác định lộ trình, sắp xếp ưu tiên thứ tự các dự án theo thời gian triển khai hàng năm phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Nguồn: Huyền Trân

Số lượt đọc: 2276

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Hội đồng nghiệm thu đề tài Nghiên cứu, xác định nguyên nhân nhiễm mặn và đề xuất các giải pháp hạn chế tác động ở khu vực cánh đồng Bưng, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ (18/07/2024)
  • Hội đồng nghiệm dự án SXTN “Xây dựng mô hình sản xuất nhãn VietGAP theo hướng hữu cơ tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” (23/04/2024)
  • Hội đồng nghiệm thu dự án sản xuất thử nghiệm “Xây dựng các mô hình chuyển đổi – thâm canh một số cây trồng có hiệu quả tại xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” (12/04/2024)
  • Hội nghị chuyển giao kết quả nghiên cứu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh nghiệm thu năm 2023 (14/03/2024)
  • Hội đồng nghiệm thu đề tài “Đánh giá hiện trạng quần thể Dugong (Dugong dugon) và cỏ biển tại Côn Đảo, đề xuất giải pháp quản lý và bảo tồn” (04/03/2024)
  • Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi Ruồi lính đen (Hermetia illucens) để xử lý chất thải nông nghiệp và sản xuất thức ăn chăn nuôi thuỷ sản ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (15/12/2023)
  • Xây dựng mô hình sản xuất bơ VietGAP ứng dụng chế phẩm sinh học xử lý chậm chín trên cây và kéo dài thời gian bảo quản sau thu hoạch tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (01/12/2023)
  • Nghiên cứu, xây dựng thí điểm Hệ thống phao tiêu di chuyển tự động theo thủy triều khoanh vùng an toàn bãi tắm (10/11/2023)
  • Trao chứng nhận sản xuất rau đạt chuẩn VietGAP cho 02 Hợp tác xã (01/11/2023)
  • Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hiệu quả, bền vững nhằm khắc phục hiện tượng bồi lấp các cửa sông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (27/10/2023)