Thông tin chỉ đạo điều hành
Nghị định 42/2022/NĐ-CP quy định việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng (15/08/2022)
-   +   A-   A+   In  
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 quy định việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng.

Theo đó, Nghị định quy định cơ quan nhà nước công khai trên môi trường mạng các thông tin cho tổ chức, cá nhân theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin, Luật Công nghệ thông tin, phải bảo đảm cung cấp các thông tin như sau:

Văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý hành chính thuộc thẩm quyền ban hành hoặc được giao chủ trì soạn thảo, trong đó nêu rõ: Hình thức văn bản, thẩm quyền ban hành, số ký hiệu, ngày ban hành, ngày hiệu lực, trích yếu, tệp văn bản cho phép tải về, cung cấp công cụ tìm kiếm văn bản.

Việc cung cấp thông tin văn bản quy phạm pháp luật tuân thủ các quy định của pháp luật và bảo đảm đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật hoặc Công báo Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tê mà Việt Nam là một bên.

Thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, quy trình giải quyết công việc của cơ quan nhà nước tuân thủ các quy định của pháp luật, bảo đảm thống nhất, tích hợp từ cổng Dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh...

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2022./.

Xem nội dung chi tiết tại đây

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 925

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Quyết định Ban hành kế hoạch thực hiện Đề án " Triển khai, áp dụng, quản lý hệ thống truy xuất nguồn góc" trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (13/12/2019)
  • Quyết định Ban hành Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC của các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh BR-VT (29/10/2019)
  • Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng trụ sở làm việc các đơn vị hành chính - sự nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (03/09/2019)
  • Tăng cường quản lý, phòng ngừa ngăn chặn, xử lý các trường hợp người bị mắt bệnh tâm thần, đối tượng sử dụng ma tuý tổng hợp bị ảo giác, loạn thần thực hiện hành vi vi phạm pháp luật (30/08/2019)
  • Thực hiện Nghị quyết số 18/2019/NQ-HDND của HĐND tỉnh về điều chỉnh định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương (30/08/2019)
  • Triển khai kiến nghị của Đoàn giám sát của ủy ban các vấn đề Xã hội thuộc Quốc hội (20/08/2019)
  • Thông Báo về nội dung kết luận của thường trực Tỉnh Uỷ tại buổi gặp gỡ giữa Lãnh đạo tỉnh với Công chức bộ phận 1 cửa, công chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo các Cơ quan, đơn vị, địa phương (16/08/2019)
  • Thông báo về việc triển khai Thông tư số 05/2019/TT-BTTTT ngày 09/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. (15/08/2019)
  • Triển khai thực hiện kế hoạch hành động thực hiện việc nâng cao chất lượng cuộc sống người dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2019-2025 (12/08/2019)
  • Triển khai giải pháp nâng cao Chỉ số CCHC PAR INDEX và chỉ số hài lòng SIPAS năm 2019 và các năm tiếp theo (12/08/2019)