Tiêu chuẩn ĐLCL
Hội đồng Sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022 (28/07/2022)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 28/7, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Sở Khoa học và công nghệ tỉnh BR-VT) đã tổ chức Hội đồng Sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022 để xem xét, đánh giá và lựa chọn các doanh nghiệp của tỉnh tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022. Ông Trần Duy Tâm Thanh - Phó Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng xét duyệt, chủ trì cuộc họp.

Thực hiện Công văn số 430/TĐC-TCCL ngày 25/02/2022 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về Kế hoạch hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021-2022, Sở KH&CN đã triển khai phát động giải thưởng Chất lượng Quốc gia đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, có 02 doanh nghiệp nộp đơn đăng ký tham dự: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Công ty TNHH XNK Nông nghiệp & Dược liệu Phong Thảo (KJS). Tuy nhiên, chỉ có 01 doanh nghiệp nộp báo cáo tham dự là Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Do vậy, Hội đồng đánh giá trên hồ sơ đối với 01 doanh nghiệp là Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Tại cuộc họp, sau khi xem xét, đánh giá trên hồ sơ của các đơn vị, doanh nghiệp đăng kí tham gia đối với các tiêu chí Giải thưởng Chất lượng quốc gia. Trong đó, trọng tâm là vai trò của lãnh đạo; chiến lược hoạt động; chính sách định hướng vào khách hàng và thị trường; đo lường, phân tích và quản lý tri thức; quản lý phát triển nguồn nhân lực; quản lý quá trình; kết quả hoạt động;... Dựa vào các tiêu chí đánh giá, các thành viên trong Hội đồng sơ tuyển đã thống nhất đề cử trao tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022 đối với Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh BR-VT.

 

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia là giải thưởng do Thủ tướng Chính phủ trao tặng nhằm tôn vinh, khen thưởng các doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản xuất, kinh doanh, cũng như tăng cường năng lực, khả năng cạnh tranh và hội nhập của doanh nghiệp trên thị trường. Việc tham dự Giải thưởng là cơ hội giúp cho doanh nghiệp trong tỉnh học hỏi, đánh giá và cải tiến hoạt động của đơn vị một cách toàn diện, từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục những thiếu sót trong quá trình quản lý và điều hành sản xuất, kinh doanh.

 

Nguồn: Huyền Trân

Số lượt đọc: 1433

Về trang trước Về đầu trang