Thông báo
Triển khai Quyết định số 05/QĐ-NATIF của Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia (17/03/2015)
-   +   A-   A+   In  
Thực hiện chỉ đạo của  UBND tỉnh tại công văn số 1326/UBND-VP ngày 27/2/2015 về việc triển khai Quyết định số 05/QĐ-NATIF ngày 05/1/2015 của Hội đồng Quỹ đổi mới Công nghệ quốc gia quy định nhiệm vụ xét chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Quỹ.

Nguồn: Phòng QLCN&ATBX (Sở KH&CN)

Số lượt đọc: 4603

Về trang trước Về đầu trang