Tin KHCN trong tỉnh
Hướng tới mô hình "Kho bạc không có bạc trong kho" (17/03/2015)
-   +   A-   A+   In  

Phương thức thanh toán song phương điện tử (TTSPĐT) giữa hệ thống Kho bạc Nhà nước Việt Nam (KBNN) với các ngân hàng thương mại (NHTM) được triển khai trên địa bàn BR-VT hơn 1 năm qua. Kết quả bước đầu cho thấy, phương thức thanh toán này mang lại lợi ích nhiều mặt trong công tác quản lý ngân sách Nhà nước (NSNN), phù hợp với lộ trình xây dựng mô hình “Kho bạc không có bạc trong kho” vào năm 2020.

Cách đây gần 10 năm, KBNN Côn Đảo được KBNN Việt Nam lựa chọn thí điểm xây dựng mô hình “Kho bạc không có bạc trong kho” theo “Đề án: Thu - chi tiền mặt qua tài khoản tiền gửi tại ngân hàng”. Theo đó, việc thu - chi NSNN trên địa bàn huyện Côn Đảo đều được thực hiện thông qua Phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Công thương (VietinBank). Hiện nay, doanh số thu - chi NSNN của PGD VietinBank Côn Đảo bình quân gần 40 tỷ đồng/tháng. Từ kết quả mô hình thí điểm này, cùng với sự ứng dụng mạnh mẽ các phần mềm tin học vào công tác quản lý quỹ NSNN, đặc biệt là việc triển khai thành công Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc - TABMIS, đến nay, KBNN Việt Nam đã tổ chức phối hợp thu NSNN và TTSPĐT cho hơn 700 đơn vị KBNN cấp huyện và 45 đơn vị KBNN tỉnh có mở tài khoản chuyên thu tại 4 NHTM, gồm: VietinBank, BIDV, Agribank và Vietcombank.

Công tác phối hợp thu NSNN và áp dụng phương thức TTSPĐT là một thay đổi cơ bản về kỹ thuật và nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin kết nối giữa KBNN và 4 hệ thống NHTM; cải thiện đáng kể chất lượng công tác kế toán, thanh toán của KBNN; góp phần đẩy nhanh quá trình điện tử hóa giao dịch giữa KBNN và NHTM trong thanh toán, chi trả và tập trung các khoản thu NSNN; thay thế hoàn toàn phương thức thủ công giao nhận, xử lý và thanh toán bằng chứng từ giấy tại đơn vị KBNN cấp huyện với NHTM như trước đây. Qua đó, góp phần cải cách thủ tục hành chính và tăng cường công tác thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ chương của Chính phủ; tập trung nhanh, đầy đủ và bảo đảm thanh toán kịp thời, chính xác các khoản thu - chi NSNN, giúp nâng cao hiệu quả quản lý quỹ NSNN.

Trên địa bàn tỉnh, các cơ quan KBNN BR-VT, Cục Thuế, Cục Hải quan tỉnh đã tổ chức phối hợp thu NSNN với các chi nhánh NHTM VietinBank, BIDV và Agribank hơn 5 năm qua. Riêng phương thức TTSPĐT giữa KBNN với  Chi nhánh BIDV BR-VT triển khai từ cuối năm 2013; giữa KBNN với Chi nhánh Agribank BR-VT được thực hiện vào tháng 3-2014 tại địa bàn TP. Bà Rịa và các huyện; giữa KBNN với Chi nhánh BIDV Bà Rịa và Chi nhánh BIDV Phú Mỹ hồi tháng 10-2014. Trong đó, Chi nhánh Agribank BR-VT với mạng lưới trải rộng đến 26 điểm giao dịch tại 5 chi nhánh huyện và phòng giao dịch, nên có số thu NSNN cũng như doanh số TTSPĐT rất lớn. Trong năm 2014, Chi nhánh thực hiện số thu NSNN hơn 11.320 tỷ đồng/90.436 món thu; nghiệp vụ TTSPĐT từ ngày 17-3-2014 đến 15-3-2015 thực hiện 110.199 lệnh thanh toán chi/5.816 tỷ đồng, 3.828 lệnh thanh toán thu/875 tỷ đồng.

Theo đánh giá của KBNN BR-VT, sau hơn 1 năm thực hiện quy trình nghiệp vụ TTSPĐT trên địa bàn tỉnh cho thấy, thời gian giao dịch giữa KBNN và NHTM được rút ngắn so với cách thức thủ công như trước đây; các khoản thu thuế, phí, lệ phí, nộp phạt vi phạm hành chính do người dân, DN nộp cho NSNN được ghi nhận tự động, chính xác; các đối tượng thụ hưởng NSNN cũng được thanh toán nhanh và chính xác hơn thông qua tài khoản ngân hàng. Đây cũng là điều kiện thuận lợi cho các NHTM mở rộng các loại hình dịch vụ, cung ứng các sản phẩm ngân hàng đa tiện ích để phát triển thêm khách hàng. Mặt khác, nếu người dân, DN không chọn cách nộp NSNN tại quầy giao dịch NHTM, cũng không phải trực tiếp giao dịch với KBNN nữa, mà có thể chọn cách nộp NSNN bằng thao tác lệnh thanh toán với các dịnh vụ thanh toán của NHTM như ATM, Internet Banking, SMS Banking...

Chiến lược phát triển KBNN Việt Nam đến năm 2020 hướng tới mục tiêu “3 không” là: không giao dịch tiền mặt, không giao dịch trực tiếp với khách hàng và không chứng từ giấy. Nhằm thực hiện mục tiêu này, KBNN không ngừng ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực quản lý và hoạt động nghiệp vụ. Trong đó, công tác phối hợp thu NSNN và TTSPĐT với các NHTM là hai quy trình nghiệp vụ được KBNN tiếp tục triển khai mạnh mẽ, sâu rộng hơn, phù hợp với lộ trình đến năm 2020 sẽ hoàn thành việc xây dựng mô hình “Kho bạc không có bạc trong kho” trên phạm vi toàn quốc.

Nguồn: baobariavungtau.com.vn

Số lượt đọc: 6311

Về trang trước Về đầu trang