Tin KHCN trong tỉnh
Đẩy mạnh hoạt động ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hành chính công (05/08/2022)
-   +   A-   A+   In  
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 138/KH-UBND về việc thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (TTNT) đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch đặt ra mục tiêu nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, DN và người dân về TTNT; ứng dụng và phát huy những thành tựu TTNT mới nhất trong và ngoài nước gắn với các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh; các hoạt động cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai và ứng phó sự cố, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; ứng dụng TTNT trong tất cả các lĩnh vực, hoạt động quản lý và sản xuất, kinh doanh; trước mắt ưu tiên đẩy mạnh hoạt động ứng dụng TTNT trong hành chính công, dịch vụ công trực tuyến giúp giảm nhân lực bộ máy và giảm thời gian xử lý công việc, chờ đợi và chi phí của người dân. Đồng thời, đẩy mạnh xã hội sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quản lý hành chính Nhà nước trong phân phối, sử dụng nguồn lực xã hội, quản lý xã hội và quản lý đô thị góp phần phát triển kinh tế Bà Rịa - Vũng Tàu tăng trưởng bền vững.

UBND tỉnh giao Sở KH-CN chủ trì, có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh triển khai các nhiệm vụ phát triển, ứng dụng TTNT vào các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh…

Nguồn: baobariavungtau.com.vn

Số lượt đọc: 2771

Về trang trước Về đầu trang