Tin KHCN trong tỉnh
Tăng cường xúc tiến thị trường KH-CN (10/08/2022)
-   +   A-   A+   In  
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1961/QĐ-UBND ban hành Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ (KH-CN) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2030.

Mục tiêu của tỉnh là đến năm 2030, giá trị giao dịch hàng hóa KH-CN hàng năm tăng bình quân 30%; tăng hơn 35% đối với một số lĩnh vực, ngành hàng xuất khẩu chủ lực; tỷ trọng giao dịch tài sản trí tuệ đạt 20%. Góp phần hoàn thành mục tiêu quốc gia về tỷ trọng giao dịch công nghệ từ các viện nghiên cứu, trường đại học trong tỉnh đạt trên 40% trong tổng giao dịch công nghệ có nguồn gốc trong nước. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh và giới thiệu, quảng bá các sản phẩm KH-CN do các DN trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, sản xuất, đẩy mạnh hoạt động kết nối cung, cầu công nghệ trên địa bàn tỉnh với các đối tác trong và ngoài nước. Ngoài ra, tập trung nguồn lực phát triển 3 tổ chức trung gian của thị trường KH-CN, trong đó phát triển 1 tổ chức trung gian có vai trò đầu mối phục vụ phát triển của các ngành.

Để đạt được các mục tiêu trên, chương trình đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cơ bản: Triển khai các chính sách, quy định pháp lý hỗ trợ phát triển thị trường KH-CN; thúc đẩy phát triển nguồn cung và nguồn cầu của thị trường KH-CN; tăng cường hoạt động xúc tiến thị trường KH-CN…

Nguồn: baobariavungtau.com.vn

Số lượt đọc: 2925

Về trang trước Về đầu trang