Chỉ đạo Điều hành CCHC
Triển khai thực hiện trình hồ sơ điện tử đối với các thủ tục hành chính liên thông (03/08/2022)
-   +   A-   A+   In  
  

Thực hiện công văn số 8478/UBND-VP ngày 19/7/2022 của UBND tỉnh v/v thống nhất trình hồ sơ điện tử đối với các thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh, không dùng hồ sơ giấy,

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai đến các phòng, cơ quan, đơn vị thực hiện như sau:

1. Kể từ ngày 01/8/2022, tất cả hồ sơ thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, thường trực UBND tỉnh được trình bằng hồ sơ điện tử trên hệ thống một cửa điện tử qua đầu mối công chức, viên chức tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, không trình hồ sơ giấy; nhận kết quả tại đầu mối Trung tâm Phục vụ hành chính công để theo dõi, kiểm soát.

2. Yêu cầu thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm việc trình các hồ sơ điện tử liên thông đến UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh trên hệ thống một cửa điện tử (11 TTHC theo danh mục đính kèm).

Hồ sơ điện tử trình liên thông đến UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh trên hệ thống một cửa điện tử phải đầy đủ thành phần như trình hồ sơ giấy (Gồm: giấy tờ do tổ chức, công dân nộp; các văn bản, tài liệu phát sinh trong quá trình thẩm tra, thụ lý, giải quyết hồ sơ; Tờ trình hoặc báo cáo của cơ quan trình; dự thảo văn bản của UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh,…). Thủ trưởng phòng, cơ quan, đơn vị tham mưu trình chịu trách nhiệm về tính chính xác, toàn vẹn của hồ sơ điện tử theo quy định.

3. Giao Văn phòng Sở tham mưu lãnh đạo Sở đề nghị Sở Thông tin và Truyền Thông hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin, hệ thống một cửa điện tử và các nội dung liên quan nhằm đáp ứng yêu cầu trình hồ sơ điện tử liên thông trên hệ thống một cửa điện tử theo quy định.

Đính kèm công văn và danh mục 11 TTHC

 

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 689

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ (18/01/2023)
  • Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (13/01/2023)
  • Thông báo kết quả xếp hạng chỉ số CCHC năm 2021 và chỉ đạo khắc phục trong năm 2022 (21/11/2022)
  • Triển khai thực hiện Quyết định số 3018/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh BR-VT (18/10/2022)
  • Triển khai vận hành Hệ thống thông tin Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh (17/10/2022)
  • Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 (07/10/2022)
  • Kế hoạch Tổ chức khảo sát ý kiến tổ chức, cá nhân đối với hoạt động giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ hành chính công thuộc phạm vi trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022 (30/09/2022)
  • Quyết định phê duyệt danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh BR-VT (28/09/2022)
  • Quyết định về việc giao chỉ tiêu thực hiện dịch vụ công trực tuyến cho các cơ quan hành chính cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã năm 2022 (19/08/2022)
  • Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06/CP (29/07/2022)