Chuyển đổi số
Lãnh đạo UBND tỉnh nghe báo cáo dự thảo Kế hoạch triển khai nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh (21/07/2022)
-   +   A-   A+   In  
Sáng nay (20/7), ông Trần Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp để nghe Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo dự thảo Kế hoạch triển khai nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tham dự họp có đại diện Văn phòng UBND tỉnh; các sở: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương, Du lịch, Giao thông vận tải; Bưu điện tỉnh, Ngân hàng Nhà nước CN tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố dự qua hệ thống Hội nghị trực tuyến.

Hop vs S4T2.jpg
Toàn cảnh cuộc họp

Kế hoạch triển khai nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh là một nội dung trong Kế hoạch phát triển nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số (gọi tắt là “Nền tảng địa chỉ số quốc gia”) được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành theo Quyết định số 392/QĐ-BTTTT ngày 02 tháng 3 năm 2022. Việc phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia với cấu trúc quy định thống nhất nhằm thúc đẩy phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; hình thành cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia để chia sẻ cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khai thác, xây dựng các bản đồ số chuyên ngành phục vụ nhu cầu quản lý và phát triển kinh tế xã hội.

Theo dự thảo Kế hoạch, mục tiêu đặt ra là: 100% đối tượng được phân loại, được thu thập, cập nhật, bổ sung dữ liệu thông tin địa chỉ số, trong đó khuyến khích thu thập, cập nhật, bổ sung dữ liệu thông tin địa chỉ số cho các đối tượng như: nhà ở cá nhân, hộ gia đình, trụ sở cơ quan, tổ chức, trụ sở cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, tổ chức nước ngoài, các cơ sở dân sinh, kinh tế - xã hội; 100% chủ sở hữu và người quản lý đối tượng được gán địa chỉ số được phân loại, được thông báo thông tin mã địa chỉ số; có ít nhất một ứng dụng bản đồ số được đưa vào sử dụng.

Sau khi nghe Sở Thông tin và Truyền thông, Bưu điện tỉnh báo cáo cùng ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị dự họp, ông Trần Văn Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tiếp thu ý kiến tại cuộc họp; lưu ý bám sát mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ nêu tại Quyết định số 392/QĐ-BTTTT ngày 02/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông giao cho địa phương và tình hình thực tế tại tỉnh; có danh mục công việc, phân công trách nhiệm, ấn định thời gian cụ thể; đồng thời, xác định rõ nguồn kinh phí triển khai thực hiện, cụ thể các nội dung công việc sẽ chi từ nguồn Ngân sách tỉnh. Ông cũng lưu ý việc thu thập các thông tin mang tính riêng tư, bảo mật cần phải cẩn trọng, đúng quy định và đảm bảo an toàn thông tin./.

Nguồn: baria-vungtau.gov.vn