Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch
Sở Kế hoạch và Đầu tư: Đề nghị tham gia ý kiến đối với Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. (14/07/2022)
-   +   A-   A+   In  
Thực hiện Kế hoạch tổ chức lập quy hoạch tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các đơn vị tư vấn hoàn thành dự thảo Quy hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các tài liệu kèm theo.

Nhằm tiếp tục thực hiện các bước trong quy trình lập quy hoạch tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tham gia góp ý đối với quy hoạch tỉnh; đồng thời tổng hợp ý kiến góp ý của ngành, cơ quan, đơn vị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/7/2022 để tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện quy hoạch.

UBND các huyện, thị xã, thành phố: Thông báo việc lấy ý kiến về quy hoạch tỉnh đến UBND cấp xã và các cơ quan, tổ chức đóng tại địa bàn để tham gia góp ý đối với quy hoạch tỉnh; chỉ đạo UBND cấp xã có trách nhiệm thông tin việc lấy ý kiến về quy hoạch đến cộng đồng dân cư và cá nhân có liên quan tham gia góp ý quy hoạch trực tiếp trên trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư (http://skhdt. baria-vungtau.gov.vn) hoặc gửi văn bản góp ý tới Sở Kế hoạch và Đầu tư, thời hạn góp ý là 30 ngày, kể từ ngày phát hành văn bản gửi hồ sơ quy hoạch lấy ý kiến.

Chi tiết hồ sơ Quy hoạch tỉnh xem tại đây

Hệ thống bản đồ quy hoạch

Nguồn: baria-vungtau.gov.vn

TIN TỨC KHÁC
  • Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (29/11/2022)
  • Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng đến năm 2025 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (14/10/2022)
  • Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022 - 2025 (14/10/2022)
  • Phê duyệt kế hoạch thoát nghèo giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (14/10/2022)
  • Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 (14/10/2022)
  • Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (03/08/2022)
  • Hội nghị nghe báo cáo Khung định hướng quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (24/04/2022)
  • Hội nghị trực tuyến toàn quốc về hoàn thiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (15/04/2022)
  • Tiến độ thực hiện lập chiến lược phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (29/03/2022)
  • Đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải làm việc với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về dự án đầu tư xây dựng các công trình tại Cảng hàng không Côn Đảo (18/02/2022)