Tin KHCN trong tỉnh
35 sản phẩm được cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022 (01/07/2022)
-   +   A-   A+   In  
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022 cho 35 sản phẩm.

Theo đó, các cơ sở Công nghiệp nông thôn có sản phẩm được cấp Giấy chứng nhận được hưởng quyền lợi và có trách nhiệm theo quy định tại Điều 21, Điều 22 Thông tư 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014; và Thông tư 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018 của Bộ Công Thương; thời hạn giá trị của Giấy chứng nhận theo quy định tại khoản 10, Điều 1 Thông tư 14/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương.

Kinh phí thưởng cho các cơ sở Công nghiệp nông thôn có sản phẩm được cấp Giấy chứng nhận trích từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 2022, đã được UBND tỉnh phê duyệt tại công văn số 3104/UBND-VP ngày 16/3/2022; Mức thưởng theo quy định tại Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh.

Xem các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được cấp Giấy chứng nhận tại đây!

Nguồn: baria-vungtau.gov.vn

Số lượt đọc: 1811

Về trang trước Về đầu trang