Thông tin chỉ đạo điều hành
Thể lệ Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022 (19/07/2022)
-   +   A-   A+   In  
UBND tỉnh vừa Quyết định Ban hành Thể lệ Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022 với các nội dung cụ thể

Điều 1. Đối tượng dự thi

Đối tượng dự thi được chia làm 02 nhóm tương ứng 02 bảng thi, như sau:

     1. Cá nhân hoặc nhóm khởi nghiệp: Cá nhân, nhóm cá nhân không giới hạn địa lý và độ tuổi có ý tưởng, dự án khởi nghiệp dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới đang hoặc dự kiến triển khai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

     2. Doanh nghiệp, tổ chức: Doanh nghiệp, tổ chức thành lập tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có dự án khởi nghiệp hoặc đổi mới sản phẩm, dịch vụ dựa trên dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới đang được triển khai, đã có khách hàng sử dụng.

Mỗi cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp có thể tham gia một hay nhiều ý tưởng, dự án dự thi, mỗi nhóm cá nhân không quá 05 thành viên.

Điều 2. Lĩnh vực dự thi

Đối tượng dự thi có thể đăng ký ý tưởng, dự án khởi nghiệp thuộc tất cả các ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Khuyến khích các ý tưởng, dự án khởi nghiệp thuộc các ngành, lĩnh vực theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh (công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, cảng biển và dịch vụ hậu cần cảng, dịch vụ du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao) và các ý tưởng, dự án khởi nghiệp có ứng dụng công nghệ.

Điều 3. Hồ sơ dự thi

1. Hồ sơ dự thi

Hồ sơ dự thi gồm 01 bộ, được trình bày bằng Tiếng Việt, không tẩy xoá, đánh máy trên khổ giấy A4, bao gồm:

- Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu đính kèm M01aM01b).

- Thuyết minh ý tưởng, dự án khởi nghiệp (theo mẫu đính kèm M02).

- Sản phẩm, mô hình, bản vẽ, phim, ảnh, tài liệu kèm theo (nếu có).

Mẫu hồ sơ dự thi được đăng tải tại website: http://startup.baria-vungtau.gov.vn

2. Thời gian và địa chỉ nhận hồ sơ dự thi

a) Đăng ký tham dự tại Sở Khoa học và Công nghệ

Hạn cuối gửi hồ sơ dự thi trước ngày 30/9/2022. Hồ sơ có thể được gửi trực tiếp hoặc trực tuyến tại các địa chỉ sau:

- Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Ban Tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022 tại 1 trong 2 địa chỉ sau:

     + Văn phòng Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh, số 04 đường Xuân Diệu, phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
         Điện thoại: 0254.650.1999 | 084.827.3988.

     + Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, số 379 đường Hà Huy Tập, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
         Điện thoại: 0918.033.272.

- Gửi hồ sơ trực tuyến: đăng ký tại website: http://startup.baria-vungtau.gov.vn

Hồ sơ dự thi được tiếp nhận, xem xét, bảo mật thông tin cho tới ngày công bố kết quả Cuộc thi. Ban Tổ chức sẽ không hoàn trả lại hồ sơ dự thi cho người dự thi. Đối với hồ sơ nộp qua đường bưu điện, ngày tháng ghi trên dấu của bưu điện nơi gửi được tính là ngày nộp hồ sơ dự thi.

b) Đăng ký tham dự tại các đơn vị cơ sở

Tỉnh đoàn, các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh tổ chức các hội thi cấp cơ sở để tìm kiếm ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại đơn vị. Biểu mẫu đăng ký, thời gian gửi hồ sơ dự thi thực hiện theo Thể lệ các hội thi cấp cơ sở tương ứng.

Điều 4. Các Vòng thi

1. Vòng Sơ khảo

- Thời gian dự kiến: Trước ngày 15/10/2022.

- Ban Tổ chức thành lập Hội đồng giám khảo để tuyển chọn các hồ sơ dự thi, lựa chọn các hồ sơ vào Vòng Bán kết.

- Tỉnh đoàn, các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh tổ chức các hội thi cấp cơ sở để tuyển chọn, đề xuất các hồ sơ vào Vòng Bán kết Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh theo mẫu hồ sơ dự thi tại khoản 1 Điều 3 gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp trước ngày 15/10/2022.

2. Vòng Bán kết

- Thời gian dự kiến: Ngày 15/10/2022 đến ngày 09/11/2022.

- Đại diện tác giả của hồ sơ được lựa chọn từ Vòng Sơ khảo sẽ thuyết trình và trả lời câu hỏi trước Hội đồng Giám khảo (trực tiếp hoặc trực tuyến). Hội đồng Giám khảo sẽ đề xuất lựa chọn tối đa 12 hồ sơ vào Vòng Chung kết.

3. Vòng Chung kết

- Thời gian: Từ ngày 10/11/2022 đến ngày 30/11/2022.

- Đại diện tác giả của hồ sơ được lựa chọn từ Vòng Bán kết sẽ thuyết trình trước Hội đồng giám khảo, các nhà đầu tư, khán giả. Hội đồng giám khảo sẽ lựa chọn các hồ sơ xuất sắc tương ứng cơ cấu giải thưởng.

4. Các hoạt động hỗ trợ

Các hoạt động hỗ trợ tổ chức xuyên suốt Cuộc thi, bao gồm:

- Các hội nghị, tọa đàm, sự kiện để phát động, truyền cảm hứng, trang bị các kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Các lớp tập huấn chuyên sâu, kết nối cố vấn để phát triển dự án, ý tưởng dự thi.

- Trưng bày các ý tưởng, dự án vào Vòng Chung kết Cuộc thi.

Điều 5. Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo Cuộc thi

1. Ban Tổ chức do Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập. Sở Khoa học và Công nghệ là Trưởng ban, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh, Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu, trường Đại học Dầu khí, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu, Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam tại Vũng Tàu và các cơ quan, đơn vị liên quan là thành viên. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, hợp đồng, hợp tác với các đơn vị chức năng có liên quan tổ chức Cuộc thi.

2. Ban Thư ký do Ban Tổ chức thành lập, có nhiệm vụ giúp Ban Tổ chức triển khai các hoạt động của Cuộc thi.

3. Hội đồng Giám khảo do Trưởng Ban Tổ chức quyết định thành lập, gồm đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, các doanh nhân thành công, các nhà khoa học, các chuyên gia về khởi nghiệp, đại diện các quỹ đầu tư, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp… có nhiệm vụ giúp Ban Tổ chức xem xét, đánh giá các hồ sơ dự thi.

4. Thành viên Ban Tổ chức, Ban Thư ký, Hội đồng Giám khảo không được tham gia dự thi.

Điều 6. Tiêu chí chấm điểm

1. Tính đổi mới sáng tạo;

2. Khả năng thương mại hóa, khả năng tăng trưởng;

3. Lợi thế cạnh tranh đặc biệt của ý tưởng, dự án;

4. Mức độ tác động và ý nghĩa về mặt kinh tế - xã hội;

5. Nguồn lực thực hiện;

6. Khả năng thuyết trình (đối với Vòng Bán kết và Vòng Chung kết)..

Nội dung và thang điểm cụ thể đối với từng Bảng thi do Trưởng Ban Tổ chức quy định.

Điều 7. Giải thưởng

1. Các giải thưởng bằng tiền mặt

a) Bảng “Cá nhân và nhóm khởi nghiệp”

- 01 giải nhất, trị giá:                            30.000.000 đồng

- 01 giải nhì, trị giá:                              20.000.000 đồng

- 01 giải ba, trị giá:                               10.000.000 đồng

- 03 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá:     5.000.000 đồng

b) Bảng “Doanh nghiệp, tổ chức”

- 01 giải nhất, trị giá:                            40.000.000 đồng

- 01 giải nhì, trị giá:                              30.000.000 đồng

- 01 giải ba, mỗi giải trị giá:                   20.000.000 đồng

- 03 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá:    8.000.000 đồng

2. Các giải thưởng và hỗ trợ khác

- Các hồ sơ dự án khởi nghiệp đạt giải được ưu tiên xét chọn hỗ trợ từ các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, ưu tiên xét chọn tham gia thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

- Các tác giả vào Vòng Chung kết được tặng Giấy khen của Ban Tổ chức Cuộc thi.

- Các ý tưởng, dự án đạt giải được giới thiệu tham gia Cuộc thi khởi nghiệp cấp vùng, cấp quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.

- Các giải thưởng khác do nhà tài trợ lựa chọn và trao giải (nếu có).

Điều 8. Nguồn kinh phí tổ chức Cuộc thi

Nguồn kinh phí tổ chức Cuộc thi từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2022 và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

Điều 9. Trách nhiệm của cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp tham gia dự thi

1. Thực hiện các quy định tại Thể lệ Cuộc thi, không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định và chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin trong hồ sơ dự thi. Các giải pháp dự thi muốn được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ phải tiến hành đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền trước khi chấm thi và công bố trao giải.

2. Không sử dụng các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đạt giải được công bố công khai tại các Cuộc thi khác có tính chất tương tự để tham gia dự thi. Trong thời gian diễn ra Cuộc thi, tác giả dự thi không được sử dụng dự án tham gia Cuộc thi này để tham dự các Cuộc thi khác. Cam kết tham gia tất cả các hoạt động xuyên suốt cuộc thi.

3. Mọi chi phí hay các khoản nộp thuế liên quan đến giải thưởng được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, do các cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp đạt giải thưởng chịu trách nhiệm.

Lưu ý: Ban Tổ chức cuộc thi được quyền ghi hình, chụp hình, ghi âm ý tưởng/dự án dự thi và phần thi của tác giả, nhóm tác giả để sử dụng cho phần tin tức, tường thuật, cho các mục đích quảng bá chương trình, các chương trình truyền hình, bao gồm trên Website hoặc dưới bất kỳ hình thức nào với yêu cầu không gây nguy hại đến quyền sở hữu trí tuệ./.

(Nguồn: Quyết định số 2015/QĐ-UBND)

Nguồn: baria-vungtau.gov.vn

Số lượt đọc: 1024

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Triển khai chính sách hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (15/03/2024)
  • Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1217/QĐ-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Phòng thủ dân sự (11/12/2023)
  • Thông báo thời gian xử phạt hành chính thông qua ghi nhận của hệ thống giao thông, thông minh giám sát tự động bằng camera trên tuyến Quốc lộ 55,56 (09/11/2023)
  • Kế hoạch Truyền thông nâng cao Chỉ số Quản trị môi trường trong Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) (01/11/2023)
  • Lãnh đạo, chỉ đạo về Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 (26/10/2023)
  • Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 trên địa bàn tỉnh (23/10/2023)
  • Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (17/10/2023)
  • Triển khai hoạt động tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10/12/1948 - 10/12/2023) (06/10/2023)
  • Kế hoạch Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (03/10/2023)
  • Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024 (03/10/2023)