Tin KHCN trong tỉnh
Tập trung nguồn lực phát triển thị trường KH-CN (17/07/2022)
-   +   A-   A+   In  
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1961/QĐ-UBND phê duyệt chương trình phát triển thị trường KH-CN tỉnh đến năm 2030.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, giá trị giao dịch hàng hóa KH-CN hàng năm tăng bình quân đạt 25%, trên 30% đối với một số lĩnh vực, ngành hàng xuất khẩu chủ lực; tỷ trọng giao dịch tài sản trí tuệ đạt trên 15%; góp phần hoàn thành mục tiêu quốc gia về tỷ trọng giao dịch công nghệ từ các viện nghiên cứu, trường đại học trong tỉnh đạt trên 35% trong tổng giao dịch công nghệ có nguồn gốc trong nước.

Đến năm 2030, tỉnh tập trung nguồn lực phát triển 3 tổ chức trung gian của thị trường KH-CN, trong đó phát triển 1 tổ chức trung gian có vai trò đầu mối phục vụ phát triển của các ngành.

Để đạt được các mục tiêu trên, chương trình cũng đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Triển khai các văn bản của bộ, ngành trung ương; thúc đẩy phát triển nguồn cầu của thị trường KH-CN, nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ và đổi mới công nghệ của DN; thúc đẩy phát triển nguồn cung của thị trường KH-CN; phát triển tổ chức trung gian của thị trường KH-CN; tăng cường hoạt động xúc tiến thị trường KH-CN; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, truyền thông và hội nhập quốc tế về thị trường KH-CN và phát triển hạ tầng của thị trường KH-CN.

Nguồn: baobariavungtau.com.vn

Số lượt đọc: 1633

Về trang trước Về đầu trang