Thông báo
Thông báo tuyển sinh đi học tại Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào năm 2022 (17/07/2022)
-   +   A-   A+   In  
 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7791/UBND-VP ngày 06/7/2022 về việc Thông báo tuyển sinh đi học tại Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào năm 2022.

Sở Nội vụ sao gửi Thông báo số 692/TB-BGDĐT về việc tuyển sinh đi học tại Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào năm 2022 để quý cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai, thông tin đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, tham gia chương trình.

Thông tin tuyển sinh, hồ sơ dự tuyển, giới thiệu về chương trình đào tạo và các thông tin khác có liên quan, đề nghị quý cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tra cứu trên cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo (www.moet.gov.vn) và Cục Hợp tác quốc tế -Bộ Giáo dục và Đào tạo (www.icd.edu.vn).

Đính kèm công vănthông báo

Nguồn: Sở Nội vụ

Số lượt đọc: 123

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Kế hoạch thực hiện truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (20/09/2022)
  • Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi tỉnh năm 2023 (20/09/2022)
  • Triển khai Quyết định số 765/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ (30/08/2022)
  • Triển khai Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 01/8/2022 của UBND tỉnh (24/08/2022)
  • Triển khai Quyết định số 1961/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh (25/07/2022)
  • Thông báo đề xuất nhiệm vụ thuộc Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển Chính phủ số và đô thị thông minh”, mã số: KC.01/21-30 (22/07/2022)
  • Triển khai thực hiện Thông tư 06/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ (18/07/2022)
  • Thông báo về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Bắt đầu thực hiện từ năm 2022-2023) (18/07/2022)
  • Thông báo tuyển sinh đi học tại Căm-pu-chia năm 2022 (17/07/2022)
  • Triển khai thực hiện Thông tư số 07/2022/TT-BKHCN của Bộ KH&CN (15/07/2022)