Thông báo
Triển khai thực hiện Thông tư 06/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ (18/07/2022)
-   +   A-   A+   In  
 

Căn cứ Thông tư số 06/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin, thống kê, thư viện khoa học công nghệ;

Thực hiện Công văn số 6728/UBND-VP ngày 13/6/2022 của UBND tỉnh V/v triển khai thực hiện Thông tư 06/2022/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ,

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai Thông tư số 06/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ đến Quý cơ quan, đơn vị được biết, thực hiện./.

(Đính kèm Thông tư số 06/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ).

 

Xem nội dung chi tiết công văn tại đây

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 434

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến để phục vụ cho công tác thi đua khen thưởng (19/11/2021)
  • Báo cáo công tác bồi thường nhà nước năm 2021 (17/11/2021)
  • Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 và phương hướng năm 2022 (05/11/2021)
  • Đảm bảo thông tin SHCN cho các địa phương (29/10/2021)
  • Kế hoạch số 155/KH-UBND về tổ chức các hoạt động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 trên địa bàn tỉnh BR-VT (19/10/2021)
  • Xây dựng báo cáo thuyết minh, kinh phí và hồ sơ năng lực thực hiện nhiệm vụ tính toán chỉ số tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2015 - 2020 (15/10/2021)
  • Hưởng ứng ngày Quốc tế Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Ngày ASEAN về Quản lý thiên tai năm 2021 (14/10/2021)
  • Báo cáo tổng kết Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” (13/10/2021)
  • Xây dựng báo cáo thuyết minh, kinh phí và hồ sơ năng lực thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phóng xạ tại các cơ sở sản xuất sắt thép từ phế liệu kim loại và các cơ sở mua bán phế liệu kim loại trên địa bàn Tp.Vũng Tàu (13/10/2021)
  • Phát động cuộc thi viết về: Tấm gương cán bộ Hội làm công tác khởi nghiệp và gương hội viên, phụ nữ khởi nghiệp thành công trên địa bàn tỉnh BR-VT 2021 (11/10/2021)